Мазуренко Ольга Константиновна
Мазуренко Ольга Константиновна
КНЭУ
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна статистика: практикум
АМ Єріна, ОК Мазуренко, ЗО Пальян
К.: ТОВ УВПК “Екс. обл, 2002
512002
Статистика державних фінансів: Навч. посібник
ОК Мазуренко
ОК Мазуренко.—К.: КНЕУ, 2004
122004
Статистичне забезпечення управління фондами соціального страхування
ОК Мазуренко
8*2015
Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України
ГІ Купалова, НО Коренєва
НДІ статистичних досліджень, 2009
82009
Інформаційно-методичне забезпечення діяльності туристичної галузі в сучасних умовах
OS Zavoruyeva
Економічний аналіз 25 (1), 45-50, 2016
22016
Інформаційне забезпечення соціального захисту в Україні
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко, МО Горна, МА Горная
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Стан та тенденції розвитку інститутів спільного інвестування в Україні
ОК Мазуренко
Економічний аналіз 10 (1), 240-244, 2012
12012
Аналіз позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління системою соціального страхування
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко, МО Горна, МА Горная
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016
2016
Інвестиційна привабливість туристичної галузі України
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко, ВВ Сирмаміїх
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
"Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енргозбереження"
ГМО Мазуренко Ольга Костянтинівна
Інформаційне -аналітичне забезпечення управління системою соціального …, 2016
2016
Методичні підходи до формування стратегії розвитку у системі послуг соціального захисту
OK Mazurenko, MO Horna
Економічний аналіз 19 (1), 69-75, 2015
2015
Ринок послуг широкосмугового доступу до інтернету в Україні: статистичний аспект
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко
Державний комітет статистики України, Національна академія статистики …, 2015
2015
Ринок послуг широкосмугового доступу до Інтернену в Україні: статистичний аспект
МО К
Прикладна статистика: проблеми теорії і практики Збірник наукових праць 17 …, 2015
2015
Економічна статистика. Ч.1 Макроекономічна статистика
ІГМ А.М Єріна, О.К. Мазуренко, З.П. Бараник, Я.В. Іщук, Я.В. Поплюйко, Т.Є ...
КНЕУ 1, 325, 2013
2013
Інформаційне забезпечення практичних занять з курсу «Статистика»
ДЛ Єрін, ОК Мазуренко
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012
2012
Тренінг—як засіб посилення практичної підготовки фахівців при вивченні вибіркових дисциплін
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко, ДЛ Єрін, ДЛ Ерин
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2011
Статистика ІІ
ОКМ Д.Л.Єрін
КНЕУ 1, 369, 2010
2010
Методичні аспекти використання тренінгових технологій у курсі «Статистика-2»
ОК Мазуренко, ОК Мазуренко, ДЛ Єрін, ДЛ Ерин
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
2009
Проблеми адаптації освіти до вимог Болонської декларації
ІГ Манцуров, ИГ Манцуров, ОК Мазуренко, ОК Мазуренко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20