Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
1952004
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
1532007
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1342012
Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект: Монографія
НМ Островерхова, ЛІ Даниленко
К.: Школяр, 302, 1996
1131996
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2008
1052008
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
832008
Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект
ЛМ Забродська, КЛМ
812003
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 472, 2008
732008
Принципи менеджменту в установах освіти
ВІ Маслов, ВВ Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
681997
Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. для працівників освіти
ВІ Маслов, ВП Драгун, ШВ В.
К.: УІПКККО, 1996
681996
Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 63-66, 2002
612002
Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навч.-метод. посібник
ІП Жерносєк
К.: ІЗМН 160, 1998
60*1998
Організація науково-методичної роботи в школі
П Жерносек, І.
56*2010
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид група "Основи", 2007
502007
Аналіз уроку: концепції, методики, технології/Надія Островерхова; Ін-т педагогіки АПН України
НМ Островерхова
Київ: ІНКОС, 2003
49*2003
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВЛМК Гуменюк
Загальна педагогіка та сторія педагогіки 2, 27-29, 2001
492001
Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 3-9, 2008
452008
Тестові технології у навчальному закладі: метод. посібник
ЛІ Паращенко
К.: ТОВ «Майстерня книги, 24-37, 2006
442006
Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі
ЛМ Гриневич
432004
Сутність феномена управління
Л Калініна
Директор школи, 31, 2000
392000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20