Follow
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
5102004
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
2792008
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
2702012
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
2562007
Ефективність управліннязагальноосвітнім навчальним закладом: соціально-педагогічний аспект:[моногр.]
НМ Островерхова, ЛІ Даниленко
К.: Школяр, 1995
185*1995
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна
Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти, 2008
1772008
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 472, 2008
1152008
Принципи менеджменту в установах освіти
ВІ Маслов, ВВ Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
1111997
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид група "Основи", 2007
1052007
Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект
ЛМ Забродська, КЛМ
1032003
Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. для працівників освіти
ВІ Маслов, ВП Драгун, ШВ В.
К.: УІПКККО, 1996
1021996
Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 63-66, 2002
992002
Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 3-9, 2008
942008
Тестові технології у навчальному закладі: метод. посіб.
ЛІ Паращенко, ВД Леонський, ГІ Леонська
К.: Майстерня книги, 2006
912006
Аналіз уроку: концепції, методики, технології/Надія Островерхова; Ін-т педагогіки АПН України
НМ Островерхова
Київ: ІНКОС, 2003
85*2003
Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі
ЛМ Гриневич
842004
Організація науково-методичної роботи в школі
П Жерносек, І.
82*2010
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВЛМК Гуменюк
Загальна педагогіка та сторія педагогіки 2, 27-29, 2001
822001
Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія
ВІ Маслов, ОС Боднар, КВ Гораш
Тернопіль: Крок, 236, 2012
742012
Управління новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін
ЛМ Калініна
Директор школи 1, 12-21, 2017
702017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20