Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
2692004
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
1822007
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1652012
Ефективність управліннязагальноосвітнім навчальним закладом: соціально-педагогічний аспект:[моногр.]
НМ Островерхова, ЛІ Даниленко
К.: Школяр, 1995
143*1995
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна
Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти, 2008
1292008
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
1102008
Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект
ЛМ Забродська, КЛМ
922003
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 472, 2008
812008
Принципи менеджменту в установах освіти
ВІ Маслов, ВВ Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
801997
Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. для працівників освіти
ВІ Маслов, ВП Драгун, ШВ В.
К.: УІПКККО, 1996
78*1996
Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 63-66, 2002
772002
Організація науково-методичної роботи в школі
П Жерносек, І.
66*2010
Аналіз уроку: концепції, методики, технології/Надія Островерхова; Ін-т педагогіки АПН України
НМ Островерхова
Київ: ІНКОС, 2003
63*2003
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид група "Основи", 2007
622007
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВЛМК Гуменюк
Загальна педагогіка та сторія педагогіки 2, 27-29, 2001
622001
Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 3-9, 2008
602008
Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі
ЛМ Гриневич
602004
Тестові технології у навчальному закладі: метод. посібник
ЛІ Паращенко
К.: ТОВ Майстерня книги, 57, 2006
582006
Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія
ВІ Маслов, ОС Боднар, КВ Гораш
Тернопіль: Крок, 236, 2012
472012
Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу
ОМ Онаць
Інститут педагогіки та психології АПН України, 2006
472006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20