Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики
ОВ Овчарук
К.: КІС, 6-15, 2004
2502004
Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами: навчальний посібник
ВІ Маслов, ЛМ Калініна
Астон, 2007
1762007
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами технології паралельного читання
Л Калініна
Теорія та методика управління освітою, 2012
1542012
Ефективність управліннязагальноосвітнім навчальним закладом: соціально-педагогічний аспект:[моногр.]
НМ Островерхова, ЛІ Даниленко
К.: Школяр, 1995
128*1995
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ЛМ Калініна
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2008
1252008
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
982008
Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект
ЛМ Забродська, КЛМ
872003
Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія
ЛМ Калініна
К.: Інформатодор, 472, 2008
802008
Принципи менеджменту в установах освіти
ВІ Маслов, ВВ Шаркунова
Освіта і управління 1 (1), 77-84, 1997
751997
Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. для працівників освіти
ВІ Маслов, ВП Драгун, ШВ В.
К.: УІПКККО, 1996
73*1996
Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 63-66, 2002
702002
Організація науково-методичної роботи в школі
П Жерносек, І.
62*2010
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом
ВВЛМК Гуменюк
Загальна педагогіка та сторія педагогіки 2, 27-29, 2001
602001
Управлінська компетентність керівника школи
РП Вдовиченко, ЛМ Калініна
Х.: Вид група "Основи", 2007
592007
Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі
ЛМ Гриневич
572004
Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці
ВІ Маслов
Післядипломна освіта в Україні, 3-9, 2008
542008
Тестові технології у навчальному закладі: метод. посібник
ЛІ Паращенко
К.: ТОВ «Майстерня книги, 57, 2006
522006
Аналіз уроку: концепції, методики, технології/Надія Островерхова; Ін-т педагогіки АПН України
НМ Островерхова
Київ: ІНКОС, 2003
51*2003
Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навч.-метод. посібник
ІП Жерносєк
К.: ІЗМН 160, 1998
441998
Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом: монографія
ВІ Маслов, ОС Боднар, КВ Гораш
Тернопіль: Крок, 236, 2012
432012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20