Мінчак Галина Богданівна
Мінчак Галина Богданівна
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української преси 90-х років ХХ століття)
ГБ Мінчак
Дис. на здоб. наук. ступ. к. філол. н, 2003
302003
Реідеологізація ідеологічно маркованої лексики в українськомовному публіцистичному дискурсі періоду незалежності
ГБ Мінчак
Вісник КНЛУ. Серія : Філологія 19 (2), С. 66-75, 2016
12016
Мовні контрасти як засіб увиразнення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності)
ГБ Мінчак
Вісник КНЛУ. Серія : Філологія 19 (1), С. 79–84, 2016
12016
Лінгвоаксіологічні параметри ідеологічної емотивності
ГБ Мінчак
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2009
12009
ДЕІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ПРАВНИЧИХ ЛЕКСЕМ У СУЧАСНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ГБ Мінчак
2018
Конструкції з розщепленими присудками в науковому мовленні
ГБ Мінчак
Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : Матеріали …, 2018
2018
Типологія лексико-семантичних анормативів (на матеріалі української публіцистики)
ГБ Мінчак
Україна і світ : діалог мов і культур : Матеріали науково-практичної …, 2018
2018
Нова праця про особливості ідеологізації лексем у тлумачних словниках : тоталітарний і посттоталітарний виміри Ренчка І. Лексикон тоталітаризму / Інна Ренчка ; передм. Л.Т …
ГБ Мінчак
Вісник Київського національного лінгвістичного уніерситету. Серія …, 2018
2018
Лексико-семантичні неологізми в сучасній українській жіночій прозі
ГБ Мінчак
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2018
2018
Національно-культурна специфіка конотативного макрокомпонента ідеологізованих номінацій
ГБ Мінчак
Проблеми зіставної семантики : [збірник наук. статей], С. 166–170, 2017
2017
Конотативний макрокомпонент у семантичній структурі юридичних термінів
ГБ Мінчак
Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Матеріали ХIІІ …, 2017
2017
Інтерактивні технології викладання української мови як іноземної
Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : Матеріали …, 2017
2017
Семантико-прагматичні особливості одоративної лексики у творі С.Алексієвич «У війни не жіноче обличчя»
ГБ Мінчак
Україна і світ : діалог мов і культур : Матеріали науково-практичної …, 2017
2017
Комічна гіперсемантизація ідеологічно маркованих номінативних одиниць у мові сучасної української публіцистики
ГБ Мінчак
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», С …, 2017
2017
Тандем науки і мистецтва
Г Мінчак
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2016
2016
Мовна гра в сучасному українському політичному дискурсі
ГБ Мінчак
Україна і світ : діалог мов і культур : Матеріали науково-практичної …, 2016
2016
Марія Донець
О Калиновська, Л Мацько, Л Михайленко, Г Мінчак
ББК 80я434 Н 44, 2011
2011
Логіко-семантичні контрасти як засіб увиразнення конототивної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць
ГБ Мінчак
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково …, 2011
2011
«Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть…»
ГБ Мінчак
Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей., 3 – 7, 2011
2011
Соціально-ідеологічна емотивність у лексичній семантиці слів
ГБ Мінчак
Слово й текст у просторі культури: Тези доповідей Міжнародної наукової …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20