Підписатись
Адамова Олена
Адамова Олена
доцент цивільного права, Національний університет "Одеська юридична
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття правової класифікації
ОС Адамова
Часопис цивілістики, 19-24, 2015
162015
Визначення поняття інституту права
ОС Адамова, ЕС Адамова
92014
Поняття та джерела туристського права
ОС Адамова
Акт. пробл. держави і права.–2010.–Вип 53, 56-61, 2010
72010
Співвідношення понять послуга і обслуговування у сфері туризму
ОС Адамова
Актуальні проблеми держави і права, 225-231, 2010
42010
До визначення цивільно-правової природи алеаторних договорів
ОС Адамова, ЕС Адамова
Римське право як підґрунтя сучасного права Європи, 47-49, 2016
22016
Методологічні засади забезпечення дослідження відносин морського страхування
ОС Адамова
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 107, 2013
22013
Генеза морського страхування
О Адамова
Юридичний вісник, 67-72, 2012
22012
Поняття, ознаки договору перевезення як підстави виникнення правовідносин з перевезення вантажу морським транспортом
ОС Адамова
Актуальні проблеми держави і права, 89-94, 2008
22008
Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні: навчально-методичний посібник
ЄО Харитонов, ЕО Харитонов, ОІ Сафончик, ОИ Сафончик, ...
Одеса: Фенікс, 2020
12020
До питання про обов’язок батьків утримувати дитину
О Адамова
Юридичний вісник, 211-216, 2019
12019
До питання про поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливості аліментних зобов’язань
О Адамова
Юридичний вісник, 117-122, 2019
12019
Предмет договору морського страхування: до постановки проблеми
ОС Адамова
Часопис цивілістики, 14-17, 2018
12018
Страхование ответственности судовладельцев в клубах взаимного страхования и в коммерческих страховых компаниях
ЕС Адамова
Часопис цивілістики, 85-88, 2013
12013
Договір бодмереї та «сірі схеми» як передумови виникнення морського страхування
ОС Адамова
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 12, 329-338, 2012
12012
Співвідношення понять морського публічного й морського приватного права
ОС Адамова
Актуальні проблеми держави і права, 204, 2011
12011
Договір морського круїзу
ОС Адамова
Актуальні проблеми держави і права, 258-264, 2009
12009
До питання про співвідношення понять «цивільна відповідальність» і «обов’язок страховика по виплаті страхового відшкодування»
ОС Адамова, ОС Адамова
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Роль психологічних характеристик особистості юриста на відносини в бізнесі
ОС Адамова
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Психологічній аналіз особистих та сімейних відносин
ОС Адамова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
" Фактичний шлюб" як об'єктивна реалія сьогодення
ОС Адамова, ЕС Адамова
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20