Володимир Корнєєв / Vladimir Korneev / Volodymyr Korneev/Владимир Корнеев/ORCID ID 0000-0003-0654
Володимир Корнєєв / Vladimir Korneev / Volodymyr Korneev/Владимир Корнеев/ORCID ID 0000-0003-0654
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Verified email at dndiime.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія
ВВ Корнєєв
Київ, Основа, 2007
1432007
Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Монографія.
ВВ Корнєєв
К.: Науково-дослідний фінансовий інститут, 2003
1402003
за ред. ВМ Гейця, АА Гриценка
К економіки України
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
972007
Розвиток банківської системи України
ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозування, 2008
79*2008
Модифікація форм фінансового посередництва в Україні
В Корнєєв
Фінанси України, 77-85, 2008
622008
Еволюція і перспективи фінансового ринку України
ВВ Корнєєв
Економіка України, 21-29, 2007
562007
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т
Азаров Микола Янович, Ярошенко Федір Олексійович, Корнєєв Володимир Вікторович
К: НДФІ, 2004
432004
Конкурентоспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг
ВВ Корнєєв
Вісник Національного банку України, 14-17, 2007
372007
Банкоцентрична основа розвитку фінансового ринку України
ВВ Корнєєв
Економіка України, 18-26, 2008
272008
Поведінкові фінанси та інвестування в експолярній економіці
ВВ Корнєєв
Економічна теорія, 40-49, 2009
252009
Антикризові інструменти фінансової стабілізації
ВВ Корнєєв
Економіка України, 22-34, 2009
232009
Фінансові посередники: інституційна роль та інструментарій
ВВ Корнєєв
Фінанси України, 37-45, 2000
232000
Управління кредитними ризиками комерційних банків в умовах фінансової кризи
ВВ Корнєєв, СВ Пасько
Science, 21, 2011
202011
Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків
ВВ Корнєєв
Вісник Національного банку України, 30-34, 2011
192011
Модель та інструментарій фінансового ринку України
ВВ Корнєєв
Фінанси України, 76–81, 2005
192005
Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг
ВВ Корнєєв
Світ фінансів, 74–81, 2011
182011
Фінансові спекуляції та стійкість економічних систем
ВВ Корнєєв
Економіка і прогнозування, 24-48, 2008
172008
Банківський сервіс на ринках залучення і розміщення капіталу
ВВ Корнєєв
Банківська справа, 82–93, 2006
172006
Рух капіталу і фінансова логістика
ВВ Корнєєв
Фінанси України, 23-31, 2002
172002
Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні/Монографія/[ВП Антонюк, СС Аптекар, НА Балтачеєва та ін.]; під заг. ред.. ВІ Ляшенка
ВВ Корнєєв
Донецьк: Юго-Восток, 2010
142010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20