Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності
ТМ Титаренко
К. : Либідь, 2003. – 376 с., 2003
1141*2003
Психология в субъектном измерении
ВА Татенко
К.: Просвіта 14, 1996
822*1996
Архетипи соціального життя і політика: Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення
ОА Донченко
Либідь, 2001
488*2001
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
4561989
Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности
ПП Горностай
К.: Интерпресс ЛТД 312, 2007
381*2007
Социальная психология организаций
ВП Казмиренко
К.: Издание МЗУУП, 1993
3691993
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
3222007
Идентичность: философский и психологический анализ
ПИ Гнатенко, ВН Павленко
К.: Арт-пресс, 1999
3011999
Психологія Я-концепцiї
О ГУМЕНЮК
Тернопіль: Економічна думка, 2002
2922002
Субъект психической активности: поиск новой парадигмы
ВО Татенко
Психологический журнал 16 (3), 92-93, 1995
292*1995
Тренинг внутренней мотивации
В Климчук
Речь, 2005
2702005
Социетальная психика
ЕА Донченко
К.: Наук. думка, 1994
2591994
Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології
ВО Татенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії/[За заг. ред. ВО …, 2006
230*2006
Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход
ПП Горностай, СВ Васьковская
К.: Наукова думка, 1995
2041995
Інтеракційна психологія влади
ВО Васютинський
КСУ, 2005
195*2005
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К.: Марич 232, 11, 2009
191*2009
Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії
ВП Казміренко
Практична психологія та соціальна робота, 76, 2004
1512004
Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни)/Елена Андреевна Донченко
ЕА Донченко
К.: Знання, 2005
1402005
Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: монографія
ОР Малхазов
К.: Євролінія, 2002
140*2002
Український національний характер
ПІ Гнатенко
К.: Док-к 114, 6, 1997
1321997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20