Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Життєвий світ особистості
ТМ Титаренко
К.: Либідь.–2003.–376 с, 2005
8882005
Психология в субъектном измерении
ВА Татенко
К.: Просвіта 14, 1996
6351996
Архетипи соціального життя і політика:(Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення):[Монографія]
ОА Донченко, ЮВ Романенко
Либідь, 2001
4302001
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
3391989
Социальная психология организаций
ВП Казмиренко
К.: МЗУУП, 45, 1993
3251993
Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности
ПП Горностай
К.: Интерпресс ЛТД 312, 2007
2932007
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2922007
Социетальная психика
ЕА Донченко
Наукова думка, 1994
2501994
ПСИХОЛОГІЯ Я-КОНЦЕПЦІ
О ГУМЕНЮК
2472004
Идентичность: философский и психологический анализ
ПИ Гнатенко, ВН Павленко
К.: Арт-пресс, 1999
2111999
Субъект психической активности: поиск новой парадигмы
ВА Татенко
Психологический журнал 16 (3), 23-34, 1995
1911995
Тренинг внутренней мотивации
ВА Климчук
СПб.: речь 76, 2005
1842005
Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології
ВО Татенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії/за заг. ред. ВО …, 2006
1752006
Інтеракційна психологія влади
ВО Васютинський
КСУ, 2005
1502005
Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход
ПП Горностай, СВ Васьковская
К.: Наукова думка, 1995
1501995
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К.: Марич 232, 11, 2009
1322009
Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії
ВП Казміренко
Практична психологія та соціальна робота, 76-78, 2004
1282004
Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: монографія
ОР Малхазов
К.: Євролінія, 2002
1242002
Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни)
ЕА Донченко
К.: Знання, 2005
1222005
Український національний характер
ПІ Гнатенко
К.: Док-к 114, 6, 1997
1071997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20