Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності
ТМ Титаренко
К. : Либідь, 2003. – 376 с., 2003
1138*2003
Психология в субъектном измерении
ВА Татенко
К.: Просвіта 14, 1996
7871996
Архетипи соціального життя і політика: Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення
ОА Донченко
Либідь, 2001
500*2001
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
4411989
Социальная психология организаций
ВП Казмиренко
К.: МЗУУП, 45, 1993
3801993
Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности
ПП Горностай
К.: Интерпресс ЛТД 312, 2007
376*2007
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
3442007
Идентичность: философский и психологический анализ
ПИ Гнатенко, ВН Павленко
К.: Арт-пресс, 1999
300*1999
Психологія Я-концепцiї
О ГУМЕНЮК
Тернопіль: Економічна думка, 2002
2962002
Субъект психической активности: поиск новой парадигмы
ВА Татенко
Психологический журнал 16 (3), 23-34, 1995
283*1995
Социетальная психика
ЕА Донченко
Наукова думка, 1994
2771994
Тренинг внутренней мотивации
В Климчук
Речь, 2005
2652005
Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології
ВО Татенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії/за заг. ред. ВО …, 2006
235*2006
Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход
ПП Горностай, СВ Васьковская
К.: Наукова думка, 1995
2011995
Інтеракційна психологія влади
ВО Васютинський
КСУ, 2005
198*2005
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К.: Марич 232, 11, 2009
182*2009
Фрактальная психология (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни)
ЕА Донченко
К.: Знання, 2005
1492005
Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії
ВП Казміренко
Практична психологія та соціальна робота, 76-78, 2004
1462004
Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: монографія
ОР Малхазов
К.: Євролінія, 2002
145*2002
Основи практичної психології
В Панок, Т Титаренко
К, 1999
1281999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20