Follow
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності
ТМ Титаренко
К. : Либідь, 2003. – 376 с., 2003
1522*2003
Психология в субъектном измерении
ВА Татенко
К.: Просвіта 14, 1996
9591996
Архетипи соціального життя і політика: Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення
ОА Донченко
Либідь, 2001
6052001
Личность: конфликт, гармония
ЕА Донченко, ТМ Титаренко
Политиздат Украины, 1989
5341989
Психологія Я-концепці
О Гуменюк
Тернопіль: Економічна думка, 2002
4712002
Социальная психология организаций
ВП Казмиренко
К.: Издание МЗУУП, 1993
4611993
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
4592007
Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности
ПП Горностай
Інтерпрес ЛТД, 2007
453*2007
Субъект психической активности: поиск новой парадигмы
ВО Татенко
Психологический журнал 16 (3), 23-34, 1995
3321995
Сучасна психологія особистості
ТМ Титаренко
К.: Марич 232, 11, 2009
325*2009
Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології
ВО Татенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії/[За заг. ред. ВО …, 2006
318*2006
Тренинг внутренней мотивации
В Климчук
Речь, 2005
3182005
Социетальная психика
EA Donchenko
Наукова думка, 1994
3121994
Идентичность: философский и психологический анализ
ПИ Гнатенко, ВН Павленко
К.: Арт-пресс, 1999
2951999
Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека
ТМ Титаренко, ТО Ларіна
ФОП-Марич В. М, 2009
250*2009
Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход
ПП Горностай, СВ Васьковская
К.: Наукова думка, 1995
2481995
Інтеракційна психологія влади
ВО Васютинський
КСУ, 2005
240*2005
Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації
ТМ Титаренко
Імекс-ЛТД, 2018
188*2018
Арт-терапія в роботі практичного психолога: Використання арт-технологій в освіті
ОЛ Вознесенська, Л Мова
К.: Шкільний світ 120, 3, 2007
1872007
Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії
ВП Казміренко
Практична психологія та соціальна робота 6, 76-78, 2004
1862004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20