Grzegorz Francuz
Grzegorz Francuz
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni.opole.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym
G Francuz
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011
72011
O nową integrację wychowania. Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a wychowanie
G Francuz
Oficyna Wydawnicza „Impuls”,, 1999
21999
Miejsce religii w liberalnej demokracji
G Francuz
Kultura i Społeczeństwo 51 (2), 2007
12007
Dobrostan zwierząt w ujęciu hedonistycznej i racjonalistycznej strategii przyznawania im statusu moralnego
G Francuz
Dobrostan zwierząt. Różne perspektywy, 83-103, 2018
2018
MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE,ISBN978-83-7979-178-1.
CR Natalia Kurzawa, Grzegorz Francuz, Krzysztof Augustyn
Fundacja VCC, Lublin, 2017
2017
Człowiek i natura – alienacja czy integracja?
F Grzegorz
Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 98, 69-82, 2016
2016
Czyje dobro się liczy?
G Francuz
Studia Philosophica Wratislaviensia 4, 77-98, 2015
2015
Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją?
G Francuz
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2015
2015
Czy można odrzucić antropocentryzm?: Analiza niektórych postulatów ekofilozofii
G Francuz
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia, 19-29, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–9