Follow
Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
НДЦ ІПР НАНУ, гол.н.с., член-кор. НАНУ, д.е.н., проф.
Verified email at ndc-ipr.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь
А кол.
1204*2015
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек 328, 6, 2003
773*2003
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
X.– ВД «ІНЖЕК», 2006
597*2006
Экономическая результативность деятельности предприятий: монография
АН Тищенко, НА Кизим, ЯВ Догадайло
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
359*2005
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія
МО Кизим, ВА Забродський, ВА Зінченко, ЮС Копчак
Х.: Видавничий дім "Інжек", 2003
343*2003
Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем
ВА Забродский, НА Кизим
Харьков: Бизнес Информ 72, 16, 2000
307*2000
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007
285*2007
Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія
МО Кизим
Х.: ІНЖЕК, 2011
189*2011
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: [Підручник]
ВМ Геєць, ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008, 2008
1632008
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004
1232004
Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: монография
АН Тищенко, ЮБ Іванов, НА Кизим
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2007
109*2007
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, АМ Алимов, БВ Буркинський, МО Кизим, др.
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
98*2014
Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография
НА Кизим, ВВ Узунов
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2007
97*2007
Рівень і якість життя населення України: монографія
ВС Пономаренко, МО Кизим, ФВ Узунов
Х.: ІНЖЕК, 2003
91*2003
Управління конкурентоспроможністю підприємства: Підручник
ЮБ Іванов, МО Кизим, ОМ Тищенко, ОЮ Іванова, ОВ Ревенко, ...
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010
88*2010
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
кол Авт
81*2015
Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х.: Бизнес Информ 106, 2000
802000
Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
77*2005
Организация крупномасштабных экономико-производственных систем
НА Кизим
Х.: Бизнес-Информ, 2000
74*2000
Собственность, экономическая безопасность и государство
ВА Забродский, НА Кизим
Монография. – Х.: АО" Бизнес Информ", 1997
73*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20