Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Директор НДЦ ІПР НАН України, член-кореспондент НАН України
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь
А кол.
682*2015
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек, 2003
576*2003
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
X.– ВД «ІНЖЕК», 2006
444*2006
Экономическая результативность деятельности предприятий: монография
АН Тищенко, НА Кизим, ЯВ Догадайло
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
276*2005
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія
МО Кизим, ВА Забродський, ВА Зінченко, ЮС Копчак
Х.: Видавничий дім "Інжек", 2003
261*2003
Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х.: Бизнес Информ 72, 2000
240*2000
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007
221*2007
Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія
МО Кизим
Х.: ІНЖЕК, 2011
135*2011
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: [Підручник]
ВМ Геєць, ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008, 2008
1192008
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004
1082004
Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: монография
АН Тищенко, ЮБ Іванов, НА Кизим
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2007
89*2007
Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография
НА Кизим, ВВ Узунов
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2007
85*2007
Рівень і якість життя населення України: монографія
ВС Пономаренко, МО Кизим, ФВ Узунов
Х.: ІНЖЕК, 2003
85*2003
Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
712005
Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х.: Бизнес Информ 106, 2000
702000
Организация крупномасштабных экономико-производственных систем
НА Кизим
Х.: Бизнес-Информ, 2000
68*2000
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
НА Кизим, ЕВ Раевнева, АЮ Бобкова
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
61*2011
Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: монографія
ОМ Тищенко, МО Кизим, ТП Юр’єва
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2008
572008
Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС: монография
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2005
57*2005
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, АМ Алимов, БВ Буркинський, МО Кизим, др.
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
55*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20