Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Директор НДЦ ІПР НАН України, член-кореспондент НАН України
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь
А кол.
620*2015
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек, 2003
483*2003
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
X.– ВД «ІНЖЕК», 2006
349*2006
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія
МО Кизим, ВА Забродський, ВА Зінченко, ЮС Копчак
Х.: Видавничий дім "Інжек", 2003
214*2003
Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х.: Бизнес Информ 72, 2000
200*2000
Экономическая результативность деятельности предприятий: монография
АН Тищенко, НА Кизим, ЯВ Догадайло
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
1992005
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007
184*2007
Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія
МО Кизим
Х.: ІНЖЕК, 2011
91*2011
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: [Підручник]
ВМ Геєць, ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008, 2008
902008
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004
852004
Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография
НА Кизим, ВВ Узунов
Х.: ИНЖЭК, 2007
73*2007
Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: монография
АН Тищенко, ЮБ Іванов, НА Кизим
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2007
73*2007
Рівень і якість життя населення України: монографія
ВС Пономаренко, МО Кизим, ФВ Узунов
Х.: ІНЖЕК, 2003
70*2003
Организация крупномасштабных экономико-производственных систем
НА Кизим
Х.: Бизнес-Информ, 2000
59*2000
Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
582005
Рівень і якість життя населення України: монографія
ВС Пономаренко, МО Кизим, ФВ Узунов
Х.: ІНЖЕК, 2003
562003
Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: монографія
ОМ Тищенко, МО Кизим, ТП Юр’єва
Харків: ВД «Інжек, 2008
542008
Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х.: Бизнес Информ 106, 2000
542000
Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС: монография
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2005
49*2005
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
НА Кизим, ЕВ Раевнева, АЮ Бобкова
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
47*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20