Відділ дидактики
Відділ дидактики
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
НазваПосиланняРік
Урок в современной школе
В Онищук
4261981
Школа учит мыслить: пособие для учителей
ВФ Паламарчук
Москва: Просвещение, 1987
354*1987
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.: КІС, 2004
2502004
Першооснови педагогічної інноватики
ВФ Паламарчук
К.: Знання України 1, 420, 2005
1512005
Типы, структура и методика урока в школе
ВА Онищук
К.: Радянська школа, 1976
1501976
Гуманізація і гуманітаризація освіти (Закінчення. Початок у№ 2, 2001 р.)
СУ Гончаренко, ЮІ Мальований
Шлях освіти 3, 2-8, 2001
1492001
Як виростити інтелектуала
ВФ Паламарчук
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2000
1352000
Як виростити інтелектуала
ВФ Паламарчук
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2000
1352000
Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
К.: Партнер, 1997
1221997
К вопросу о генезисе самосознания личности
ПР Чамата
Проблемы сознания, 228-239, 1966
1131966
Засоби навчання: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К., ІЗМН 208, 1997
112*1997
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
Київ: Юрінком Інтер, 2008
982008
Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі
СЕ Трубачева
К.:“КІ С, 53, 2004
952004
Самосвідомість та її розвиток у дітей
ПР Чамата
К.: Знання, 32-38, 1965
891965
Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект
ОГ Ярошенко
К.: Станіца 245, 1999
631999
Інноваційні процеси в педагогіці
ВФ Паламарчук
К.: Освіта, 5-9, 1994
591994
Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» у педагогіці: сутність та структура
С Бондар
Освіта і управління 10 (2), 93-99, 2007
572007
Дидактика современной школы
ВА Онищук
К.: Вища школа, 1987
461987
Активизация обучения старшеклассников
ВА Онищук
К.: Рад. шк, 1978
46*1978
Дидактические основы формирования мышления учащихся в процессе обучения
ВФ Паламарчук
Дис.… докт. пед. наук 13 (01), 1983
451983
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20