Відділ дидактики Інституту педагогіки
Відділ дидактики Інституту педагогіки
Національна академія педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
НазваПосиланняРік
Урок в современной школе
В Онищук
3821981
Школа учит мыслить: пособие для учителей
ВФ Паламарчук
Москва: Просвещение, 1987
310*1987
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.: КІС, 2004
1902004
Типы, структура и методика урока в школе
ВА Онищук
К.: Радянська школа, 1976
1341976
Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
К.: Партнер, 1997
1141997
К вопросу о генезисе самосознания личности
ПР Чамата
Проблемы сознания: Материалы симпозиума. Март-апрель, 228-239, 1966
971966
Засоби навчання: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К., ІЗМН 208, 1997
931997
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
Київ: Юрінком Інтер, 2008
812008
Самосвідомість та її розвиток у дітей
ПР Чамата
К.: Знання, 32-38, 1965
791965
Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі
СЕ Трубачева
К.:“КІ С, 53, 2004
762004
Інноваційні процеси в педагогіці
ВФ Паламарчук
К.: Освіта, 5-9, 1994
531994
Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект
ОГ Ярошенко
К.: Станіца 245, 1999
511999
Дидактика современной школы
ВА Онищук
К.: Вища школа, 1987
441987
Проблемно-пошукові методи навчання в школі
ЛЛ Момот
К.: Рад. школа, 1983
411983
Дидактические основы формирования мышления учащихся в процессе обучения
ВФ Паламарчук
Дис.… докт. пед. наук 13 (01), 1983
381983
Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів)
ВФ Паламарчук
Суми: ВВП «Мрія-1» АТД, 1999
371999
Активизация обучения старшеклассников
ВА Онищук
К.: Рад. шк, 1978
351978
Формування системи знань про людину в учнів старшої школи: теорія і практика: монографія
ГО Васьківська
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012
342012
Полікультурна освіта в Україні
ЛО Голік, ТВ Клинченко, МЮ Красовицький, ГІ Левченко
Завуч, 3-4, 1999
301999
У пошуках нестандартного уроку
ОЙ Антипова, Д Рум’янцева, ВУ Паламарчук
Радянська школа, 65-69, 1991
281991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20