Борак Валентина Пилипівна_Valentyna P. Borak
Борак Валентина Пилипівна_Valentyna P. Borak
к.м.н. асистент кафедри мікробіології Тернопільський державний медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
On the Issue of Herpes Infection as an Actual Problem Nowadays
VP Borak, LB Romaniuk, VT Borak, NY Kravets
ACTUAL INFECTOLOGY, 53-58, 2016
122016
До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення
ВП Борак, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, ВТ Борак
Актуальная инфектология, 53-58, 2016
122016
Труднощі клінічної діагностики черевного тифу
МА Андрейчин, НЮ Вишневська, ВП Борак
Інфекційні хвороби, 2008
22008
К вопросу о герпетической инфекции как актуальной проблеме современности
ВП Борак, ЛБ Романюк, ВТ Борак, НЯ Кравец
Актуальная инфектология, 2016
12016
Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати
ВС Копча, НГ Завіднюк, НА Ничик, КМ Легеза, ІС Іщук, ВП Борак
Інфекційні хвороби, 84-95, 2013
12013
To the question of the appropriation of IFOM for home medical students
LB Romanyuk, SI Klymnyuk, NY Kravets, VP Borak, NI Tkachuk
Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (1), 138-142, 2020
2020
VARIABILITY OF IMMUNOLOGICAL INDICES IN PATIENTS WITH ACUTE DYSENTERIA
VP Borak, LB Romanyuk, NY Kravets, VT Borak, II Medvid, IM Halabitska
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ДИЗЕНТЕРІЮ
VP Borak, LB Romanyuk, NY Kravets, VT Borak, II Medvid, IM Halabitska
2020
THE VARIANTS OF CHLAMYDIA INFECTION IN THE PRACTICE OF DOCTORS OF DIFFERENT SPECIALTIES
SI Klymniuk, VP Borak, LB Romanyuk, NY Kravets, VT Borak, NI Tkachuk, ...
Тернопільський державний медичний університет, 2019
2019
The bacteriological research in case of acute respiratory infections: actual, informative and effective
SI Klymnyuk, LB Romanyuk, LA Volianska, EI Burbelа, NY Kravets, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (2), 394-397, 2018
2018
Использование новейших педагогических технологий при преподавании микробиологии, вирусологии и иммунологии для студентов медицинских вузов на современном этапе
ЛБ Романюк, НЯ Кравец, ВП Борак
ЗКГМУ им. Марата Оспанова, 2018
2018
Удосконалення алгоритмУ дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахУванням резУльтатів бактеріологічного дослідження
SI Klymniuk, LB Romaniuk, LA Volianska, VS Kopcha, VS Matviienko, ...
2018
ALGORITHM OF DOCTOR’S ACTION IMPROVEMENT FOR PRESCRIBING ANTIBIOTIC THERAPY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS TAKING INTO CONSIDERATION THEIR …
SI Klymniuk, LB Romaniuk, LA Volianska, VS Kopcha, VS Matviienko, ...
ТНМУ, 2018
2018
Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей
SI Klymniuk, VP Borak, LB Romanyuk, NY Kravets, VT Borak, NI Tkachuk, ...
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 89-93, 2018
2018
Іван Олександрович Ситник-вчений-мікробіолог, педагог
СІ Климнюк, НЯ Кравець, ЛБ Романюк, ВП Борак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, ВП Борак, НЯ Кравець
Ветеринарна біотехнологія, 250-255, 2018
2018
Удосконалення алгоритмУ дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахУванням резУльтатів бактеріологічного дослідження
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, ЛА Волянська, ВС Копча, ТВ Матвієнко, ...
Інфекційні хвороби, 74-79, 2018
2018
Використання сучасних технічних засобів у викладанні мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного факультету
СІ Климнюк, ЛБ Романюк, НЯ Кравець, ВП Борак
Сумський державний університет, 2017
2017
HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION
SI Klymniuk, LB Romaniuk, OV Pokryshko, MM Savchuk, NI Tkachuk, ...
Інфекційні хвороби, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ М. ТЕРНОПІЛЬ У ПЕРІОД З ЛИСТОПАДА 2009 ПО БЕРЕЗЕНЬ 2010 РОКУ
ОБ Кучмак, ТВ Томашівська, СІ Климнюк, ВП Борак, ТО Бригідир, ...
ТГМУ, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20