Володимир Манжула
Володимир Манжула
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
New method tolerance estimation of the parameters set of interval model based on saturated block of ISLAE
M Dyvak, V Manzhula, O Kozak
2007 9th International Conference-The Experience of Designing and …, 2007
152007
Багатокритеріальний підхід структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем
М Дивак, В Манжула
Міжнародний науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна …, 2005
142005
Структурна ідентифікація інтервальних різницевих операторів
М Дивак, В Манжула, І Войтюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
92010
Синтез генетичного алгоритму для задач структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем
ВІ Манжула
Науково-технічний журнал “Вісник Хмельницького національного університету …, 2007
82007
Інтервальна модель для прогнозування потужності малої гідро-електростанції «Топольки»
МП Дивак
Енергетика та електрифікація, 303, 2008
62008
Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей методом локалізації з виділенням насиченого блоку експерименту
МП Дивак, ВІ Манжула
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 241-246, 2001
62001
The localization method for active identification of the interval model
M Dyvak, S Voloshchuk, V Mangula
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer …, 2002
32002
The algorithm of supplementary arguments inclusion for interval models structural identification of the static systems
M Dyvak, V Manzhula
International Journal of Computing 3 (2), 99-112, 2014
22014
Genetic Algorithm of Structural Identification of Interval Models of Static Systems
V Manzhula
2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems …, 2005
22005
ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗВОРОТНЬОГО ГОРТАННОГО НЕРВА В ПРОЦЕСІ ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЩИТОВИДНІЙ ЗАЛОЗІ
МП Дивак, ВІ Манжула, НІ Падлецька
Організатори школи-семінару, 10, 2011
12011
Методи, засоби та інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі
МП Дивак, ВІ Манжула, НІ Падлецька
ВНТУ, 2011
12011
Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування
Р Шевчук, В Манжула, О Адамів
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
Моделювання фонових рівнів шкідливих викидів в атмосферу методами аналізу інтервальних даних
МП Дивак, В Манжула
Вісник Тернопільського державного технічного університету 12 (3), 138-148, 2007
12007
Аналіз підходів до оцінювання якості програмних продуктів
ВІ Кіцула, АІ Терлецький, ВІ Манжула
Матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ, 136-137, 2015
2015
The method of construction the approximating function with multiple arguments with minimum number of parameters and with given accuracy
O Shtunder, M Dyvak, V Manzhula, R Shevchuk
2013 12th International Conference on the Experience of Designing and …, 2013
2013
ПРОГРАМНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АГЕНТ ДЛЯ БАЗИ ДАНИХ ПОШТОВОГО ВІДДІЛЕННЯ
ХМ Вербова, ВІ Манжула
Організатори школи-семінару, 205, 2013
2013
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗКУ ІСЛАР НА ОСНОВІ ЗАДАЧ ЛП
ВІ Манжула, ІЄ Вишньовський
Організатори школи-семінару, 39, 2013
2013
ПЗ ДЛЯ ІНТЕРВАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ СИМВОЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ
ВЯ Мачула, ВІ Манжула
Організатори школи-семінару, 43, 2013
2013
Applying the difference operators for surfaces approximation with given accuracy in nodes
O Shtunder, V Manzhula, N Kasatkina
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Методы, средства и интервальная модель для задачи визуализации обратной гортанного нерва в процессе хирургической операции на щитовидной железе
МП Дивак, ВІ Манжула, НІ Падлецька
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 102-109, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20