Євген Володимирович Скрильник
Євген Володимирович Скрильник
Национальный научный центр "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского"
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічний стан ґрунтів України
СА Балюк, ВВ Медведєв, ММ Мірошниченко, ЄВ Скрильник, ...
Український географічний журнал, 38-42, 2012
322012
Сучасні проблеми біологічної деградації чорноземів і способи збереження їх родючості
С Балюк, Б Носко, Є Скрильник
Вісник аграрної науки 94 (1), 11-17, 2016
112016
Ефективність використання післяжнивних решток
Є Скрильник
Пропозиція: укр. журн. з питань агробізнесу, 62-66, 2013
72013
Органо-мінеральні добрива: перспективи їхнього застосування
Є Скрильник
Пропозиція, 2010
62010
Як отримати якісний перегній
Є Скрильник, Т Кудлай
Вісник цукровиків України. Виробничі питання, 78, 2012
52012
Вплив систем обробітку та удобрення на гумусовий стан і вміст поживних речовин у чорноземі типовому
ЄВ Скрильник
Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. темат. наук. зб./Нац. Наук. центр Ін…, 2008
52008
Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального використання в сільському господарстві
Є Скрильник, А Кутова, В Гетманенко, Ю Товстий
Вісник аграрної науки 94 (7), 12-16, 2016
42016
Трансформація гумусового стану ґрунтів та їхенергоємності підвпливомрізних систем удобрення
ЄВ Скрильник, ВВ Шимель
Агрохімія і ґрунтознавство: спец. випуск Охороні ґрунтів–державну підтримку…, 2010
42010
Вплив спалювання соломи на біологічні показники чорнозему типового
СІ Христенко, ЄВ Скрильник, ТО Байдюк, ОЄ Найдьонова
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
22005
Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового
ЄВ Скрильник, АМ Кутова, ВА Гетманенко, КС Артемьєва, ...
Агрохімія і ґрунтознавство, 74-78, 2019
12019
Розрахункові моделі балансу гумусу як показника агроекологічної стабільності організації землекористування (огляд)
ЄВ Скрильник, ВА Гетманенко, АМ Кутова
Наукові горизонти, 139–144-139–144, 2018
12018
Вплив ферментативної активності чорнозему типового на склад і гідрофобно-гідрофільні властивості гумінових кислот за різного обробітку ґрунту
ЄВ Скрильник, ОІ Маклюк, МА Попірний
Вісник аграрної науки, 11-16, 2017
12017
Вплив антропогенних факторів на гумусний стан і вміст поживних речовин у чорноземі типовому
ЄВ Скрильник, АМ Кутова, ЯС Філімончук, ВП Москаленко
Вісник аграрної науки, 12-16, 2015
12015
Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах
ЄВ Скрильник
Агрохімія і ґрунтознавство, 37-41, 2015
12015
Трансформація органічної речовини чорнозему опідзоленого в умовах удобрення осадами міських стічних вод
ЄВ Скрильник, ВА Гетманенко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія…, 2014
12014
Вплив різних способів внесення органо-мінеральних добрив на продуктивність ланок сівозміни та баланс поживних речовин в умовах чорнозему типового Лісостепу України
ЄВ Скрильник
Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області.–2011.–Вип 11…, 2011
12011
Перспективи використання українських фосфоритів у виробництві нових видів добрив
ЄВ Скрильник, ОО Бацула, ЄА Головачев, ВВ Зіменко, ...
Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми мікробіологічної мобілізації: праці…, 0
1
Технологічні засади виробництва органо-мінеральних добрив із леонардиту
Є Скрильник, К Артем’єва, Я Колпаков
Вісник аграрної науки 98 (10), 5-11, 2020
2020
Вплив різних систем удобрення на кількість і якісний склад гумусу дерново-підзолистого ґрунту
Є Скрильник, А Кутова, В Гетманенко, Я Герасименко
Вісник аграрної науки 98 (8), 14-19, 2020
2020
Баланс гумусу в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому під впливом курячого посліду і компостів на його основ
Є Скрильник, В Гетманенко, А Кутова, Ю Товстий
Вісник аграрної науки 98 (4), 21-27, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20