Бобух Надія Миколаївна
Бобух Надія Миколаївна
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антоніми в українській поетичній мові
НМ Бобух
Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007
192007
Антоніми в українській поетичній мові ХХ ст.: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти: дис… д-ра філол. наук: 10.02. 01 / Надія …
НМ Бобух
«Українська мова» / НМ Бобух, 2009
12*2009
Антоніми в українській поетичній мові XX століття: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти
НМ Бобух
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних …, 2009
12*2009
Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами
НМ Бобух
Мовознавство, 62–67, 1992
81992
Колористичні ад’єктиви білий і чорний у поетичному тексті
НМ Бобух
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство), 15-19, 2002
4*2002
Оксиморонні синтагми в мовотворчості Івана Драча
НМ Бобух
Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової, 135–145, 2015
3*2015
Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач
НМ Бобух
Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової, 95–103, 2016
2*2016
Оксиморон у мові художньої літератури
НМ Бобух
Культура слова, 6–8, 1988
21988
Антонімічні лексеми в романі Павла Загребельного «Розгін»
НМ Бобух
Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової, 129–139, 2018
12018
Субстантивна опозиція „життя – смерть” в українській поезії
НМ Бобух
Рівне: РІС КСУ, 2007
12007
Лексичні опозиції в поетичному ідіолекті Євгена Маланюка
НМ Бобух
У просторі культури мови і стилю. Світлані Яківні Єрмоленко / Ін-т укр. мови …, 2019
2019
Семантико-стилістичні функції контрастивів у художніх текстах Івана Нечуя-Левицького
НМ Бобух
Лінгвістика : зб. наук. праць, С. 119–128, 2019
2019
Лексичні опозиції як засіб створення контрасту в повісті Івана Нечуя-Левицького «Хмари»
НМ Бобух
Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової, С. 3–11, 2019
2019
Семантико-стилістичні функції лексичних опозицій у романі Павла Загребельного «День для прийдешнього»
НМ Бобух
Лінгвістика : зб. наук. пр. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка …, 2018
2018
Лексичні опозиції в поетичних творах Володимира Сосюри
НМ Бобух
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ», 2017
2017
Функційно-семантичні параметри категорії ствердження в українській літературній мові (Рецензія на монографію Категорія ствердження та її вираження в українській літературній …
НМ Бобух
Український смисл, 286-288, 2017
2017
Мова і міжкультурна комунікація
НМ Бобух
Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / гол. ред. проф. Н. М …, 2017
2017
Антонімічні лексеми в поетичному тексті (на матеріалі творів Олександра Олеся)
НМ Бобух
Лінгвістика : зб. наук. пр., 165–174, 2017
2017
Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля
НМ Бобух
Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової, 13–23, 2017
2017
Морфологічна характеристика антонімічних пар (на матеріалі поетичної мови ХХ століття
НМ Бобух
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20