Наталія Добровольська (Natalya Dobrovolska)
Наталія Добровольська (Natalya Dobrovolska)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський торговельно-економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Туристичний кластер Харківщини,
ОЯ Монографія / Колектив авторів
Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017.– 400 с, 2017
10*2017
Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області
В Ліхван, Н Добровольська, Ю Кандиба
Часопис соціально-економічної географії 14 (1), 97-103, 2014
102014
Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід
НВ Добровольська, СВ Костріков
52017
Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду
НВ Добровольська, ЮІ Кандиба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
22016
МОДЕЛЮВАННЯ ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА
Н Добровольская, В Бережной
Часопис соціальноекономічної географії: Міжрегіональний збірник наукових …, 2011
22011
Концепція геоморфологічних порогів як методологічний базис досліджень природно-ресурсного потенціалу
ВА Бережний, НВ Добровольська
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
22011
Моделювання ерозійних мереж на підставі методології фрактальних досліджень
СВ Костріков, НВ Добровольська
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2010
22010
До питання визначення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів у землеробстві
НВ Добровольська
12014
Основні напрями збільшення продуктивності сільськогосподарських земель в аспекті рослинництва Харківської області
НВ Добровольська
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
12013
TEMPORAL FEATURES OF THE TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE
НВ Добровольська, ЮІ Кандиба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2019
2019
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Н Добровольська
Часопис соціально-економічної географії 19 (2), 108-112, 2016
2016
ІННОВАЦІЙНО-ІВЕСТИЦІЙНИЙ ПОНТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Н Добровольська, М Лешун
Melania Bąk. Problemy i kierunki zmian rachunkowości w xxi wieku–ujęcie …, 2016
2016
Місце географії у системі наук про Землю в контексті нового переліку галузей знань і спеціальностей
ЮІ Кандиба, YI Kandyba, Н Добровольська, NV Dobrovolska
СумДПУ ім. АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016
2016
Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»
ЮІ Кандиба, НВ Добровольська, ВФ Ліхван
2015
СТРУКТУРА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
НВ Добровольська, ЮІ Кандиба
2015
ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ
Н Добровольська
Часопис соціально-економічної географії 16 (1), 211-217, 2014
2014
Ефективність використання земельних ресурсів в аспекті екологічно збалансованого землеробства (Суспільно-географічний підхід)
НВ Добровольська
2014
Экономико-географические аспекты формирования экологически сбалансированого земледелия
НВ Добровольская
2014
Проблеми та перспективи переходу землеробства в Україні до екологічно збалансованого стану
НВ Добровольська
2014
Групування адміністративних районів Харківської області за особливостями розвитку землеробства
НВ Добровольська
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20