Казаннікова Олена Василівна
Казаннікова Олена Василівна
ХДУ, Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічна компетентність педагога
ОВ Казаннікова
62011
Особливості проявів тривожності в молодших школярів
КО Василівна
Науковий вісник Херсонського державного університету, 176 - 180, 2014
5*2014
Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6-8 річного віку
ОВ Казаннікова
ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00. 07 «Педагогічна та вікова психологія …, 2008
52008
Психологічний супровід агресивної дитини
ОВ Казаннікова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 157-162, 2013
32013
Теоретичні підходи до формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ОВ Казаннікова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
12016
Психолого-педагогічна характеристика причин та проявів психогенної дезадаптації в дитинстві
ОВ Казаннікова
1
THE EFFECT OF ETHNIC STEREOTYPES ON INTER-NATIONAL ACCEPTANCE
ОВ Казаннікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
2019
ЗМІСТ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
О Казаннікова
Педагогічна освіта: теорія і практика 1 (26), 78-91, 2019
2019
РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ОВ Казаннікова
“НАУКОВІ ЗАПИСКИ” започатковано у 1939 році в КДПІ імені ОМ Горького, 87, 2019
2019
ВПЛИВ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА МІЖНАЦІОНАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ
ОВ Казаннікова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 129, 2019
2019
Особистісно-діяльнісний підхід як основа структури професійної компетеності майбутніх соціальних педагогів
ОВ Казаннікова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
Проективно-рефлексивна технологія навчання як засіб становлення особистості, здатної до життєтворчості
ОВ Казаннікова
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
2014
Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6-8 річного віку
КО Василівна
Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, 2008
2008
Збірник авторських програм
ІМ Цюпак, БМ Андрієвський, ОЕ Анісімова, АЛ Владимирова, ...
Parameteres of mental health in childhood Параметри психічного здоров’я в дитинстві
О Казаннікова
ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ОВ Казаннікова
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України …, 0
ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ В СТАРШОМУ ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
СЮ Алашеєв, ЄП Ільїн, ОВ Казаннікова, ЄМ Калюжна, ЛМ Костіна, ...
Магістерський науковий вісник.—Випуск № 31.—2018.—306 c., 67, 0
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АУТИЧНОЇ ДИТИНИ
ОВ Казаннікова
Кузьменко ВВ–доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри …, 0
Стратегії допомоги молодшим школярам з проблемами поведінки
ОВ Казаннікова
ОСНОВИ ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ОВ Казаннікова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20