Неліна Болеславівна Хамська
Неліна Болеславівна Хамська
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підліток на шляху до моральності: навч.-метод. посібник/Неліна Бореславівна Хамська
НБ Хамська
Вінниця: Універсам-Вінниця, 1998
91998
Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності
НБ Хамська
Хамська НБ-Дис.... канд. пед. наук 13 (01), 1998
81998
Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики.
НВ Добіжа, НВ Добижа
Вінниця, 2016
72016
Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в процесі пропедевтичної практики
НБ Хамська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
42013
Наступність у вихованні культури поведінки у позаурочній діяльності
Н Хамська
Початкова школа, 48-49, 1998
41998
Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів: монографія
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, МО Давидюк, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016
22016
Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВВ Каплінський, ВВ Каплинский, НБ Хамська, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015
22015
МОЖЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
НБ Хамська, АЮ Киналь
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 94 (1), 245-254, 2020
12020
Роль пропедевтической практики в психолого-педагогической подготовке будущего учителя
НБ Хамская
Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки, С. 34-37, 2014
12014
Педагогічна діяльність вчителя новатора Н. С. Вітковської (70 - 90 роки ХХ століття
НБ Хамська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
12013
Педагогічна діяльність вчителя новатора Н. С. Вітковської (70 - 90 роки ХХ століття
НБ Хамська
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
12013
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО НАБУТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Н ХАМСЬКА, А КИНАЛЬ
Актуальні питання гуманітарних наук 4 (28), 205-211, 2020
2020
ПСИХОЛОГІЯ ЗАХОПЛЕНЬ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
А Реан, І Булах, Т Гончаренко, Т Гурлєва, А Наточій, Т Нечитайло, ...
2018
Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти: монографія
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, ОВ Волошина, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017
2017
THE ROLE OF INFORMATION COMPETENCE IN THE PROCESS OF A FUTURE ENGLISH TEACHER PROFESSIONAL EDUCATION
K NELINA
EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSION IN RESEARCH. HUMANITIES = ЕВРОПЕЙСКИЙ И …, 2017
2017
Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів: монографія
ОВ Акімова, ОВ Акимова, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, ОВ Волошина, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016
2016
Методичні рекомендації з написання дипломної роботи підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта, спеціальності 011 Науки про освіту
Н ХАМСЬКА
вІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ мИХЇАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, 2016
2016
Методичні рекомендації з організації та проведення практики підготовки магістра спеціальності 011 Науки про освіту. – Вінниця
А НЕЛІНА
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ мИХАЙЛА кОЦЮБИНСЬКОГО, 2016
2016
Формування моральних якостей майбутнього вчителя засобами притч
Н ХАМСЬКА
Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх учителів, 2016
2016
Формування моральних якостей майбутнього вчителя засобами притч
Н Хамська
Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх учителів: колективна монографія, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20