Подписаться
Ольга Возна
Ольга Возна
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив ентеросорбентів на активність NO-синтази у клітинах щурів за умов введення афлатоксину В1
ІВ Панчук, ГЛ Антоняк, ОЄ Возна
Біологія тварин, 55-62, 2014
32014
Екзогенна регуляція метаболізму вуглеводів мікробною популяцією рубця. Автореферат дис. канд. с.-г. наук за спеціальністю 03.00. 04-«біохімія»
ОЄ Возна
Ін-т біології УААН, Львів–2002.-16 с, 0
3
Реакції трансамінування у слизовій оболонці травного тракту плода за дії надлишку аміаку в рубці корови
ІС Фоменко, ОЄ Возна, ЛГ Калачнюк, ГІ Калачнюк
Вісник Львів. Ун-ту. Сер. біол.–2001. Вип 27, 210-217, 0
2
Субстратная регуляция создания конечных продуктов метаболизма в рубце коровы для оптимизации условий формирования плода
ОЄ Возна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Метаболические процессы в рубце и продуктивный эффект в телят за действия йонофора
ОЄ Возна, ОІ Заяць
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Метаболічні процеси в рубці та продуктивний ефект у телят за дії йонофору
ОЄ Возна, ОІ Заяць, АП Винниченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
МІКРОБНИЙ МЕТАБОЛІЗМ РІЗНИХ ВУГЛЕВОДІВ У РУБЦІ ЗА ДІЇ АВІЛАМІЦИНУ
ОЄ Возна
Сборник научных трудов SWorld 35 (1), 11-14, 2014
2014
Субстратна регуляція утворення кінцевих продуктів рубцевого метаболізму у корови для оптимізації умов формування плода
ОЄ Возна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8