Золотухіна Світлана Трохимівна
Золотухіна Світлана Трохимівна
Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тенденції розвитку виховуючого навчання
СТ Золотухіна
Х.: Основа, 1995
541995
Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ–ХІХ ст.)
СТ Золотухіна
Х.: Харківський держ. Педагогічний ун-т імені ГС Сковороди, 1995
321995
Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект)
СТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Харків: ХНПУ 185, 2007
242007
Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін
ВІ Лозова, СТ Золотухіна, ВМ Гриньова
Вища і середня педагогічна освіта, 6З-68, 1989
161989
Розвиток ідеї виховуючого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: Навчальний посібник.
СТ Золотухіна
Харків: ХДПУ, 1994
141994
Громадянське виховання студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття: монографія
СТ Золотухіна
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
122007
Формування оцінних суджень особистості у процесі навчання
С Золотухіна
Вісник Львів. ун-ту. Серія «Педагогіка».–2009.–Вип 25, 11-17, 2009
82009
Педагогічна майстерність учителя
ВМ Гриньова, СТ Золотухіна
Харків:«ОВС, 2006
72006
Виховуюченавчання/спецкурс з історії педагогіки
СТ Золотухіна
Харків: НУ А, 1994
71994
Культурно-освітня спадщина вчених Слобожанщини другої половини XIX-початку XX століття (історико-педагогічний аспект). Монографія
НВ Петренко, СТ Золотухіна
Харків: ХДУХТ, 2010
62010
Особливості використання джерельної бази в історико-педагогічних дослідженнях
S Zolotukhina
Pedagogical Discourse, 266-271, 2013
52013
Реалізація принципу колегіального управління у вітчизняних університетах XIX століття
Л Зеленська, С Золотухіна
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2009
52009
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська
ДНПБ України ім. ВО Сухомлинського, 2017
42017
Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя
С Золотухіна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
42013
Виховуюче навчання в період українського Відродження
СТ Золотухіна
Педагогіка та психологія, 2014
32014
Проблема виховання особистості у педагогічній спадщині СІ Миропольського
СТ Золотухіна, ТВ Шевцова
Педагогіка та психологія, 171-178, 2013
22013
Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі
CТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Педагогіка та психологія, 145-152, 2011
22011
Особливості організації та проведення практичних занять у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ ст.
СТ Золотухіна, ОД Пташний
Педагогіка та психологія, 183-193, 2017
12017
Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським
СТ Золотухіна
Педагогіка та психологія, 2014
12014
Виховний ідеал українського селянства
ЛМ Єршова
Історико-педагогічний альманах 1, 4-8, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20