Подписаться
Золотухіна Світлана Трохимівна
Золотухіна Світлана Трохимівна
Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тенденції розвитку виховуючого навчання
СТ Золотухіна
Х.: Основа, 1995
611995
Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ–ХІХ ст.)
СТ Золотухіна
Х.: Харківський держ. Педагогічний ун-т імені ГС Сковороди, 1995
431995
Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект)
СТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Харків: ХНПУ 185, 2007
362007
Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін
ВІ Лозова, СТ Золотухіна, ВМ Гриньова
Вища і середня педагогічна освіта, 6З-68, 1989
201989
Розвиток ідеї виховуючого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: навч. посіб.
СТ Золотухіна
Харків: ХДПУ, 1994
171994
Громадянське виховання студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття: монографія
СТ Золотухіна, ОА Рацул
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
152007
Культурно-освітня спадщина вчених Слобожанщини другої половини XIX-початку XX століття (історико-педагогічний аспект). Монографія
НВ Петренко, СТ Золотухіна
Харків: ХДУХТ, 2010
102010
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень …, 2017
92017
Педагогічна майстерність учителя
ВМ Гриньова, СТ Золотухіна
Харків:«ОВС, 2006
82006
Виховуюченавчання/спецкурс з історії педагогіки
СТ Золотухіна
Харків: НУ А, 1994
81994
Формування оцінних суджень особистості у процесі навчання
С Золотухіна
Вісник Львів. ун-ту. Серія «Педагогіка».–2009.–Вип 25, 11-17, 2009
72009
Особливості використання джерельної бази в історико-педагогічних дослідженнях
S Zolotukhina
Pedagogical Discourse, 266-271, 2013
62013
Теорія і практика підготовки домашніх наставників (історико-педагогічний аспект)
СТ Золотухіна, О Корх-Черба
Харків: Нове слово, 2006
62006
Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя
С Золотухіна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
52013
Проблема виховання особистості у педагогічній спадщині СІ Миропольського
СТ Золотухіна, ТВ Шевцова
Педагогіка та психологія, 171-178, 2013
52013
Реалізація принципу колегіального управління у вітчизняних університетах XIX століття
Л Зеленська, С Золотухіна
Історико-педагогічний альманах, 2009
52009
Напрями роботи кафедри педагогіки: досвід і перспективи
СТ Золотухіна
Педагогіка та психологія, 182-190, 2015
42015
Виховуюче навчання в період українського Відродження
СТ Золотухіна
Педагогіка та психологія, 180-193, 2014
42014
Відповідальність як стрижнева цінність особистості
СТ Золотухіна, ЛД Зеленська, РМ Зеленський
Гуманізація навчально-виховного процесу, 101-116, 2012
42012
Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі
CТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Педагогіка та психологія, 145-152, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20