Золотухіна Світлана Трохимівна
Золотухіна Світлана Трохимівна
Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Тенденції розвитку виховуючого навчання
СТ Золотухіна
Х.: Основа, 1995
501995
Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ–ХІХ ст.)
СТ Золотухіна
Х.: Харківський держ. Педагогічний ун-т імені ГС Сковороди, 1995
281995
Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект)
СТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Х.: ХНПУ, 2007
162007
Розвиток ідеї виховуючого навчання в історії педагогічної думки та в практиці України: Навч. посіб
СТ Золотухіна
Харків: ХДПУ, 1994
131994
Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін
ВІ Лозова, СТ Золотухіна, ВМ Гриньова
Вища і середня педагогічна освіта, 6З-68, 1989
121989
Громадянське виховання студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття: монографія
СТ Золотухіна
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
92007
Формування оцінних суджень особистості у процесі навчання
С Золотухіна
Вісник Львів. ун-ту. Серія «Педагогіка».–2009.–Вип 25, 11-17, 2009
72009
Культурно-освітня спадщина вчених Слобожанщини другої половини XIX-початку XX століття (історико-педагогічний аспект). Монографія
НВ Петренко, СТ Золотухіна
Харків: ХДУХТ, 2010
52010
Реалізація принципу колегіального управління у вітчизняних університетах XIX століття
Л Зеленська, С Золотухіна
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2009
42009
Виховуюче навчання:(Спецкурс з історії педагогіки)
СТ Золотухіна
Харків: ХПІ „НУА, 1994
41994
Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя
С Золотухіна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Виховний ідеал українського селянства
ЛМ Єршова, ЛМ Ершова
Національна академія педагогічних наук України; Уманський державний …, 2013
32013
Особливості використання джерельної бази в історико-педагогічних дослідженнях
СТ Золотухіна
Педагогічний дискурс, 266-271, 2013
32013
Виховуюче навчання в період українського Відродження
СТ Золотухіна
Педагогіка та психологія, 2014
22014
Проблема виховання особистості у педагогічній спадщині СІ Миропольського
СТ Золотухіна, ТВ Шевцова
Педагогіка та психологія, 171-178, 2013
22013
Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі
CТ Золотухіна, ЛД Зеленська
Педагогіка та психологія, 145-152, 2011
22011
Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським
СТ Золотухіна
Педагогіка та психологія, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
СТ Золотухіна, ОД Пташний
Педагогіка та психологія, 183-193, 2018
2018
ІНФОГРАФІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
АА Сапенко, СТ Золотухіна
ХНПУ імені ГС Сковороди, Електронне вид., 2017
2017
ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
СТ Золотухіна, СТ Золотухина
ХНПУ імені ГС Сковороди, Електронне вид., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20