Інна Віталіївна Пилипенко, Inna Pylypenko
Інна Віталіївна Пилипенко, Inna Pylypenko
Вінницький національний технічний університет, Vinnytsia National Technical University
Verified email at sprava.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку
І Пилипенко, В Шевчук
Бухгалтерський облік і аудит, 5-12, 2007
382007
Biosensors for the determination of mycoyoxins: development, efficiency at the analysis of model samples and in case of the practical applications
NF Starodub, IV Pylypenko, LN Pylypenko, MM Mel’nichenko, AV Nabok
book:“Lecture Notes of the ICB 86, 81-101, 2010
192010
Аудит: застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України
І Пилипенко
К.: Держ. академія статистики, обліку та аудиту, 2005
182005
Національна система аудиту: досвід становлення та спрямування розвитку
І Пилипенко, В Шевчук
Бухгалтерський облік і аудит, 5-13, 2008
172008
Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов
ЛН Пилипенко, ИВ Пилипенко
Одесса: Изд-во ŤOptimum, 2014
142014
загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу центр–периферія
І Пилипенко
Часопис соціально-економічної географії, 47-51, 2014
122014
Оцінювання ризику розгалужено-циклічних технологічних процесів
ВМ Дубовой, ІВ Пилипенко, АВ Денисов
Вісник Хмельницького національного університету, 165-168, 2011
112011
Окремі проблеми застосування законодавства щодо участі неповнолітніх у кримінальному провадженні
ІВ Пилипенко
Публічне право, 110, 2013
102013
Суспільно-географічна периферія Запорізького та Херсонського пограниччя
ІО Пилипенко
Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: Матер …, 2007
102007
Synthesis and sorption properties of Ti-and Tі/Al-pillared montmorillonite
IV Pylypenko, BY Kornilovych, IA Kovalchuk
Khimiya, Fizyka ta Tekhnolohiya Poverkhni 6 (3), 336-342, 2015
92015
Консервирование пищевых продуктов. Микробиология, энергетика, контроль
ЛН Пилипенко, ЯГ Верхивкер, ИВ Пилипенко
82015
Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей
ІВ Пилипенко, ОЛ Маковецький, БЮ Корнілович
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2013
82013
Державні нормативні документи на сировину, напівфабрикати, матеріали та консервовану продукцію. Показники безпечності та якості (Методичні вказівки. Видання офіційне)
ЮД Пилипенко, ІК Мазуренко, ІВ Пилипенко, ЛМ Пилипенко
К.: Мінагрополітики, 2009
82009
Вивчення ферментативних систем топінамбуру для отримання інуліну та інуліноподібних речовин in vitro
АТ Безусов, ІВ Пилипенко, ЗЮ Средницька
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 34-37, 2009
82009
Хемотаксономічні особливості та плазмідні профілі аеробних та факультативно-анаеробних спороутворювальних бактерій з овочевої продукції
ГВ Ямборко, АМ Остапчук, ЖЮ Сергєєва, ЛМ Пилипенко, ІВ Пилипенко
Мікробіологія і біотехнологія, 56-72, 2017
72017
Uncertain graph as the model of branching technological process
VM Dubovoy, IV Pylypenko, GY Derman
Nauka i Studia (Polska), 2013
62013
Статистична грамотність в Україні: досвід, проблеми
ІІ Пилипенко, ЯЯ Карчев, НО Парфенцева
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць, 9-18, 2012
62012
МАРКОВСЬКА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ РОЗГАЛУЖЕНО-ЦИКЛІЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ІВ Пилипенко, ВМ Дубовой, ОД Никитенко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 130 - 135, 2012
6*2012
Анализ микотоксинов: подготовка проб
НФ Стародуб, ЛН Пилипенко, АВ Егорова, ИВ Пилипенко, ОС Гойстер, ...
Biotechnologia Acta 1 (1), 2008
62008
Epiphytic and regulated microbial contaminants of food vegetable raw materials and products
I Pylypenko, L Pylypenko, E Sevastyanova, E Kotlyar, R Kruchek
Ukrainian food journal, 272-280, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20