Follow
Слабий О.Б.;Slabyy O.B.
Слабий О.Б.;Slabyy O.B.
доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця при пострезекційній артеріальній легеневій гіпертензії
МС Гнатюк, ЛВ Татарчук, ОБ Слабий
Вісник проблем біології і медицини, 57-60, 2011
122011
Морфометрична оцінка структурної перебудови кардіоміоцитів при гіперфункції серця
МС Гнатюк, ЛВ Татарчук, ОБ Слабий
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 31-34, 2010
82010
Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу
МС Гнатюк, ЛВ Татарчук, ОБ Слабий
Вісник проблем біології і медицини, 41-45, 2016
72016
Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання камер легеневого серця з різними типами кровопостачання
МС Гнатюк, ОБ Слабий
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 17-20, 2016
72016
Morfometrychna kharakterystyka dvanadtsyatypaloyi kyshky u eksperymentalʹnykh tvaryn [Morphometric characteristics of the duodenum in experimental animals]
M Hnatyuk, T Harhula, O Slabyy, L Tatarchuk
Visn. Lʹviv. un-tu 59, 271-6, 2012
62012
Особливості ядерно-цитоплазматичних відношень у епітеліоцитах слизової оболонки дванадцятипалої кишки
МС Гнатюк, ЛВ Татарчук, ОБ Слабий
ТОВ" Спектраль", 2014
52014
Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневего серця
MS Hnatiuk, OB Slabyi, LV Tatarchuk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 15 (1), 67-70, 2016
32016
Масометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця
ОБ Слабий, ЛВ Татарчук, МС Гнатюк
Вісник наукових досліджень, 76-78, 2016
32016
Морфометрична характеристика дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин
М Гнатюк, Т Гаргула, О Слабий, Л Татарчук
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012. Випуск 59, 271-276, 2012
32012
Морфофункціональна перебудова венозного русла передсердь легеневого серця
ОБ Слабий
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 153-158, 2017
22017
Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання
МС Гнатюк, ОБ Слабий, ЛВ Татарчук
Вісник наукових досліджень, 154-158, 2017
22017
Морфометричні аспекти артерій шлуночків серця при його гіперфункції
LV Tatarchuk, OB Slabyi, MS Hnatiuk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (4), 47-50, 2012
22012
МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАВННЯ АРТЕРІЙ МІОКАРДА ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ
ОБ Слабий, ЛВ Гнатюк, МФ Ковальчук
22009
Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах артеріального та венозного русел передсердь легеневого серця
ОБ Слабий, МС Гнатюк, ЛВ Татарчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 253-254, 2018
12018
Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при гіпертензії в малому колі кровообігу в залежності від типів кровопостачання, гемодинаміки та вегетативної регуляції …
ОБ Слабий
12018
Кількісна морфологія гіпертрофованого серця
ОБ Слабий
Вісник наукових досліджень, 6-9, 2017
12017
Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції
МС Гнатюк, ОБ Слабий, ЛВ Татарчук
Biomedical and biosocial anthropology, 35-39, 2017
12017
Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця
МС Гнатюк, ОБ Слабий, ЛВ Татарчук
Вісник наукових досліджень, 119-123, 2017
12017
Масометрична характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції
ОБ Слабий, ЛВ Татарчук, МС Гнатюк
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 107-110, 2017
12017
Вплив артеріальної гіпертензії у малому колі кровообігу на особливості ремоделювання передсердь у серцях з різними типами кровопостачання
MS Hnatiuk, OB Slabyi
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 15 (2), 62-65, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20