Проценко О.П. / Prozenko O.P.
Проценко О.П. / Prozenko O.P.
Харківський национальний університет будівництва і архітектури, кафедра філософіі
Підтверджена електронна адреса в ksada.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етикет в просторі практичної філософії
ОП Проценко
Харків: ХНУ, 2002
222002
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування
ОП Проценко
ступеня канд. філ. наук: спец. 09.00. 07 «Логіка»/ОП Проценко.–Київ, 2004.–33 с, 2004
122004
Еволюція українського історичного роману 90-х років ХХ століття
ОА Проценко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 01" Українська література"/ОА …, 0
10
Бизнес-ритуал в социальном пространстве современного общества
ОП Проценко, ВА Копылов, АФ Проценко
Гуманітарний часопис, 5-15, 2006
62006
Модуси етикету: добро, краса, користь
ОП Проценко
Харків, 1994
31994
Этический дискурс одежды как способа невербальной коммуникации
ОП Проценко
Гуманітарний часопис, 20-25, 2009
22009
Нормативно-регулятивный потенциал социального знания
ОП Проценко, СЕ Чмыхун
Гуманітарний часопис, 21-29, 2008
22008
Нормативно-регулятивный потенциал социального знания
ЧСЕ Проценко О.П.
Гуманитарний часопис, 21-30, 2008
22008
Этикетная императивность в конструктах повседневности
ОП Проценко
Гуманітарний часопис, 5-17, 2007
22007
Этика и этикет в деловом общении
ОП Проценко
Х.: Харьк. нац. ун 2002, 60, 2002
22002
Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в.(Ф. Бекон и Д. Локк)
ЛЯ Гордин, ОП Проценко
Гуманітарний часопис, 59-65, 2016
12016
Поступок в системе морально-правовой и эстетической императивности
ОП Проценко
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2014
12014
Общение в проблемном поле современного философского знания
МИ Дмитренко, ОП Проценко
Гуманітарний часопис, 74–83-74–83, 2005
12005
О термине и понятии этикет
ОП Проценко
Гуманітарний часопис, 113-122, 2004
12004
Имиджевая стратегия в самореализации личности випускника высших учебных заведений
ОП Проценко, ЛА Васильева
1
MORAL REQUIREMENTS IN PRACTICE OF MODERN COMMUNICATIVE MANAGEMENT
ОП Проценко, ОО Агапова
Humanities journal, 18-26, 2019
2019
Моральні вимоги в практиці сучасного комунікативного менеджменту
ОП Проценко, ОО Агапова
Гуманітарний часопис, 18-26, 2019
2019
ETIQUETTE IMPERATIVITY IN THE ESTABLISHMENT OF CULTURE OF BEHAVIOR AND COMMUNICATION
О Проценко
Humanities journal, 49-55, 2019
2019
SPIRITUALITY: ESSENCE, HISTORICAL ORIGIN AND MODERN MEASUREMENT
ОП Проценко, ОМ Солошенко
Humanities journal, 42-47, 2018
2018
Духовність: сутність, історичні витоки та сучасний вимір
ОП Проценко, ОМ Солошенко
Гуманітарний часопис, 42-47, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20