Follow
Оксана Бортнік / Oksana Bortnik/Оксана Григорівна Бортнік
Оксана Бортнік / Oksana Bortnik/Оксана Григорівна Бортнік
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мирова угода у цивільному судочинстві
ОГ Бортнік
Харків, 2007, 2007
342007
Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Право і безпека.-2015.-№ 2 (57).-С. 154–160., 2015
82015
Ефективність цивільного судочинства та процесуальна активність суду
ОГ Бортнік
Юридичний науковий електронний журнал, 57-60, 2015
42015
Інструментальні аспекти пропорційності в цивільному судочинстві
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Право і безпека.–2022.–№ 2 (85).–С. 169-178, 2022
22022
Легітимні очікування в цивільному судочинстві: традиційне праворозуміння та синергетичний підхід
ОГ Бортнік
Право і безпека.-2021.-№ 3 (82).-С. 70-76, 2021
22021
Оцінка необхідності та допустимості процесуальної активності суду в процесі доказування у цивільній справі
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Порівняльно-аналітичне право.–2019.–№ 4.–С. 100-104, 2019
22019
Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень
ОГ Бортнік
Форум права, 63-69, 2009
22009
Особливості розгляду судових справ, пов’язаних із обмеженням юрисдикційного імунітету іноземної держави
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Аналітично-порівняльне правознавство.-2023.-№ 4.-С. 130-136, 2023
12023
Господарський процес: навчальний посібник
ВА Кройтор, ОВ Синєгубов, ОГ Бортнік, ОЛ Зайцев, ОЄ Кухарєв, ...
Харків, 2020.–328 с., 2020
12020
Процесуальні угоди як елемент договірного способу правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин
ОГ Бортнік
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2019
12019
Публичные и частные интересы как критерии определения разумного срока разрешения дела в порядке гражданского судопроизводства
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Порівняльно-аналітичне право, 95-98, 2018
12018
Урегулювання спорів у цивільному судочинстві України
ОГ Бортнік
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2018
12018
Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аналіз)
ОГ Бортнік
Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2004.-Вип. 26.-С. 265-271, 2004
12004
Цивільні матеріальні та процесуальні правові засоби забезпечення репарацій для України
ОГ Бортнік
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2023.–№ 4 …, 2023
2023
Значення для цивільного судочинства принципів отримання репарацій в умовах перехідного правосуддя
ОГ Бортнік
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2023
2023
Виконання завдань кримінального провадженні в умовах воєнного стану
ОГ Бортнік, КВ Голембівський
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах …, 2022
2022
Правові стимули в договірному регулюванні правовідносин подружжя
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Право і безпека.–2022.–№ 1 (84).–С. 207-214, 2022
2022
Цивільний процес: навчальний посібник
ОГ Бортнік, ОЛ Зайцев, ВА Кройтор, ЯМ Садикова, ЛВ Сапейко, ...
Харків: ХНУВС, 2022.–336 с., 2022
2022
Загальноєвропейська процесуальна модель представницьких позовів
БОГ Степаненко ТВ
Проблеми цивільного права та процесу, 2021
2021
Обмеження процесуальних прав у цивільному судочинстві під час карантинних заходів
ОГ Бортнік, ТС Білозор
Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали ХХІV науково-практичної …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20