Голишева ЄО, Голышева ЕА, Golysheva IO
Голишева ЄО, Голышева ЕА, Golysheva IO
Sumy National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості використання інструментів інтернет-маркетингу на підприємстві
ЄО Голишева, ТВ Кириченко, ЯА Коваленко
Молодий вчений, 53-56, 2014
222014
Споживчий капітал промислових підприємств-інноваторів: сутність, структура та роль
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
172011
Підходи до оцінки споживчого капіталу на промислових підприємствах
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
Хмельницький національний університет, 2011
122011
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ВВ Божкова, ВВ Божкова, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
112012
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, OA Bilovodska, СМ Ілляшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
82010
Аналіз залежності бренду країни від рівня її соціально-економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ЄО Голишева, ЕА Голышева, ...
" ВТД" Університетська книга", 2009
82009
Теоретичні та методичні засади діагностики стану споживчого капіталу промислового підприємства-інноватора
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
ТОВ «ДД «Папірус», 2011
62011
Customer orientation management concept as the innovative way for Ukrainian enterprises
S Illiashenko, I Golysheva
MIND Journal, 1-15, 2016
52016
Принципи формування організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом промислового підприємства
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
52012
Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств
ЄО Голишева, ЕА Голышева
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
52010
Theoretical and practical fundamentals of scientific and educational projects: a case of Ukraine
O Bilovodska, I Golysheva, O Gryshchenko, H Strunz
Journal of International Studies Vol 10 (2), 2017
42017
Організаційно-економічні засади управління споживчим капіталом промислових підприємств
ЄО Голишева, ЕА Голышева
Вид-во СумДУ, 2012
42012
Оптимізація системи управління споживчим капіталом підприємства
ЄО Голишева, ЕА Голышева, YO Holysheva
32012
Клієнтоорієнтовна концепція: сутність, особливості, модель переходу
ЄО Голишева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Особливості просування освітніх послуг
ЄО Голишева, ЕА Голышева, МП Рудь
Сумський державний університет, 2014
22014
Країнний ризик України
ЄО Голишева, ЕА Голышева, ЯВ Масько
Сумський державний університет, 2014
22014
Стратегії управління споживчим капіталом промислового підприємства на основі його діагностики
ЄО Голишева
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2012
22012
Стратегії управління споживчим капіталом промислового підприємства на основі його діагностики
ЄО Голишева, ЕА Голышева, IO Golysheva
ООО «Северо-восточная энергетическая компания «СВЭКО», 2012
22012
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20