Подписаться
Светлана Тарасенко, Svitlana Tarasenko, Svetlana Tarasenko
Светлана Тарасенко, Svitlana Tarasenko, Svetlana Tarasenko
Sumy State University, Сумский государственный университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування інноваційного інструментарію економічної політики в умовах розвитку світової економічної кризи 2019-2020 рр. в Україні
СВ Тарасенко, ОІ Карінцева, АВ Дяченко, КС Кисильова, МО Харченко
Сумський державний університет, 2021
136*2021
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
872016
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
492010
Государственное регулирование рыночных процессов в современной экономике
СГ Емельянов, ЛН Борисоглебская, ЛГ Мельник, ОП Овчинникова, ...
Агентство печати и литературы" АПЛИТ", 2010
392010
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, ИН Малиновская
монография/ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, и др.–Орел: АПЛИТ.–2013.–300 с, 2013
372013
Теоретичні засади механізму екологізації розвитку підприємств на основі формування попиту на екологічні товари
ОІ Карінцева, СВ Тарасенко
Механізм регулювання економіки, 94-100, 2010
342010
Методичні аспекти аналізу інфраструктури ринку екологічних товарів та послуг (РЕТП) в Україні
ОІ Карінцева, СВ Тарасенко
Видавництво СумДУ, 2011
322011
Prerequisites for the industrial policy formation of the country in conditions of transition to the sixth technology revolution
OI Karintseva, SV Tarasenko, MO Kharchenko, AV Dyachenko
Sumy State University, 2018
262018
Механізм впливу інфраструктурних факторів на процеси функціонування ринку екологічних товарів та послуг в Україні. Збірник наукових праць
СВ Тарасенко, ОІ Карінцева
Економіка: проблеми теорії і практики.-Випуск 262, 2010
252010
Особливості розвитку ринків в 21 сторіччі: тенденції світу та України
СВ Тарасенко, МО Харченко, АВ Дяченко, РЮ Юрко
Сумський державний університет, 2017
232017
Современные тенденции в управлении социально-экономическим развитием территории
СГ Емельянов, ОН Марганова, АА Бурдейный, АВ Кубатко, ...
АПЛИТ, 2010
232010
Практичні аспекти екологоорiєнтованого розвитку пiдприємств на основi формування нематерiальних активiв
СВ Тарасенко, МО Харченко
" ВТД" Університетська книга", 2009
202009
Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я
АВ Степаненко, ВА Сміянов
Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 64-67, 2012
182012
Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals: Multilevel Approach
MP Bhandari
CRC Press, 2022
162022
Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров’я
ВА Сміянов, АВ Степаненко, ВЮ Петренко, СВ Тарасенко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 11-18, 2013
152013
Особливості застосування внутрішнього аудиту в закладах охорони здоров’я
ВА Сміянов
Україна. Здоров'я нації, 113-117, 2013
142013
Економічна основа векторів дематеріалізації та енергоефективності в процесах розвитку економіки
МО Харченко, ОІ Карінцева, СВ Тарасенко
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін …, 0
14
Екологічний гудвіл як елемент вартості cучасного підприємства
СВ Тарасенко
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
122010
Промислова політика як фактор у системі управління економічною безпекою регіону з позиції формування екологічних бар’єрів
МО Харченко, ОІ Карінцева, СВ Тарасенко, АВ Дяченко
Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія у, 229-240, 0
11
Аналіз існуючої системи контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Сумської області
ВА Сміянов
Україна. Здоров'я нації, 102-108, 2014
92014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20