Демченко, Н.А.; Демченко, Наталія; Demchenko, Natalia
Демченко, Н.А.; Демченко, Наталія; Demchenko, Natalia
Мелітопольський державний педагогічний унівесритет
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Динаміка іхтіофауни річок північно-західного Приазов’я у ХХ ст.
НА Демченко
Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна, 72-84, 2009
14*2009
Расширение ареала солнечного окуня Lepomis gibbosus (Centrarchidae, Perciformes) на восток Украины
OA Дирипаско, НА Демченко, ПВ Кулик, ТА Заброда
Вестник зоологии 42 (3), 269-273, 2008
122008
СУЧАСНИЙ СТАН МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ ЯК ВОДНО-БОЛОТЯНИХ УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ
ВО Демченко, РМ Черничко, ЙІ Черничко, ОА Дядічева, ОІ Кошелев, ...
Заповідна справа в Україні 18 (1-2), 114-119, 2012
52012
Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб
ВА Демченко, АГ Антоновский, НА Демченко, НН Сурядная
32008
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДИНИ GOBIIDAE В ВОДОЙМАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ'Я
НА Демченко, ПМ Заброда, ВО Демченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2005
32005
Invasive species in ichthyofauna of waterbodies in the north-western part of the Azov basin
VО Demchenko, NA Demchenko
Invasion of alien Species in Holarctic, 42, 2013
22013
Структура іхтіоценозів річок північно-західного Приазов`я та закономірності їх формування
НА Демченко
Вісник Запорізького національного університету, 38-46, 2011
22011
Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем
АГ Антоновский, ВА Демченко, НА Демченко, НН Сурядная
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 23-28, 2008
22008
РІЗНОМАНІТТЯ РИБ УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ
ВО Демченко, НА Демченко
Морський екологічний журнал, 39-45, 2020
12020
Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі України. Мелітопольщина: довідникове видання
НМ Сурядна, ВІ Лисенко, ВО Демченко, НА Демченко, ...
ТОВ" Колор Принт", 2017
12017
Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології
В Демченко, Н Демченко, О Антоновський
Екологія / Ekology - 2011: ІІІ Всеукр. з`їзд екологів з міжнарод. участю, 21…, 2011
12011
Види-вселенці риб в річках північно-західного Приазов`я
Н Демченко
Понт Эвксинский – 2011, 94-95, 2011
12011
Iхтiофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах
ВО Демченко, ПМ Заброда, НА Демченко, IС Митяй
Сучаснi проблеми теоретичної та практичної iхтiологiї: тез. доп. мiжнар…, 2009
12009
Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2003 в іхтіологічних дослідженнях
В Демченко, Н Демченко
Бюлетень іхтіологічної спілки України, 58-62, 2007
12007
Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря
АГ Антоновский, ДС Жигирь, НА Биба, ВА Демченко, ИС Митяй
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім…, 2001
12001
Собливості іхтіоценозу акваторій НПП Нижньодніпровський
НА Демченко
2019
FISH IN WATER BODIES OF THE EMERALD NETWORK OF UKRAINE
В Демченко, Н Демченко
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 11…, 2019
2019
Azov-Black Sea estuary management problems
VO Demchenko, NA Demchenko, IS Mityay
2019
Fish in water bodies of the emerald network of Ukraine
VA Demchenko, NA Demchenko
Біологічні системи 11 (1), 53-59, 2019
2019
Спектр та динаміка живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у Білосарайській затоці Азовського моря
MY Tkachenko, NA Demchenko
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20