Подписаться
Гринів Світлана Миколаївна
Гринів Світлана Миколаївна
Український інститут експертизи сортів рослин
Подтвержден адрес электронной почты в домене sops.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Загальна частина/Методику підготували: к. с.-г. н. Ткачик СО, к. с.-г. н …
ЗБ Києнко, СМ Гринів
142017
Еколого-адаптивний підхід до реалізації потенціалу продуктивності пшениці мякої озимої
Гринів С.М., Василюк П.М., Улич Л.І.. Корхова М.М., Терещенко Ю.Ф.
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., 15-21, 2012
11*2012
Наукове обґрунтування стабільності прояву морфологічних ознак пшениці м΄якої (Triticum aestivum L.) при проведенні кваліфікаційної експертизи на ВОС
Гринів С.М., Василюк П.М., Каражбей Г.М., Уліч Л.І., Камінська Л.В.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин., 36-39, 2012
112012
Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України
СМ Гринів
Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН України. - К., 2010. - 20 с., 2010
62010
Вплив рівня мінераль-ного живлення, густоти стояння на урожайність та якість коренеплодів цукрових буряків
СМ Гринів
Вісник аграрної науки., 2009
62009
The use of DNA markers for the evaluation of maize lines and hybrids based on cytoplasmic male sterility
SM Larysa Prysiazhniuk, Yurii Honcharov, Snizana Chernii, Svitlana Hryniv
Agronomy Research 18, 2020
5*2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК І БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОБІОЦЕНОЗІВ, ЇХ ГОСПОДАРСЬКО-АГРОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОЯВИ ЗА …
ЛІ Улич, СМ Гринів, ЮФ Терещенко
Редакційна колегія, 63, 2011
52011
Густота стояння рослин і строки збирання буряків цукрових як фактори підвищення їхньої продуктивності
Гринів С.М.
Вісник аграрної науки., 34-36, 2012
32012
Вплив мінерального живлення на продуктивність цукрових буряків
СМ Гринів
Збірник наукових праць інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків …, 2011
32011
Ідентифікація сортів гречки їстівної Fagopyrum esculentum Moench за морфологічними ознаками з використанням алгоритму найближчих сусідів
Н.С. Орленко, С.М. Гринів, Лікар С.П., М.С.Юшкевич
Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин …, 2020
2*2020
Агробіологічні та господарські властивості нових високобілкових сортів пшениці м’якої озимої
Гринів С.М., Уліч А.Л., Балицька Л.М., Терещенко Ю.Ф.
Вісник Уманського національного університету садівництва, С. 96-100., 2015
2*2015
Реакція пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на тривалість вимушеного спокою і час відновлення весняної вегетації
Гринів С.М., Хахула В.С. Василюк П.М. Каражбей Г.М., Улич Л.І. Соколюк П.П.
Сортовивчення та охорона прав на сорти сролин., 31-35, 2013
2*2013
Вплив рівня мінерального живлення на продуктивність цукрових буряків при різних строках збирання
СМ Гринів
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 24-25 …, 2010
22010
Identification of buckwheat varieties Fagopyrum esculentum Moench by morphological characters by applying the nearest neighbors algorithm
НС Орленко, СМ Гринів, СП Лікар, МС Юшкевич
Plant Varieties Studying and Protection, 2020
12020
Перехресна стійкість клітинних ліній та рослин-регенерантів тритикале озимого до абіотичних стресових чинників
СВ Пикало, ОВ Дубровна, СМ Гринів
Plant varieties studying and protection, 387, 2017
12017
Вплив агроекологічних умов грунтово-кліматичних макро-і мікрозон на адаптивність та продуктивність нових сортів пшениці м'якої озимої
ОЛ Уліч, НП Костенко, СО Ткачик, СМ Гринів, МІ Загинайло, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 22-26, 2015
12015
Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних грунтово-кліматичних умов
Гринів С.М., Улич Л.І, Улич О.Л., Каражбей Г.М.
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., С …, 2014
12014
Продуктивність та якість горошку посівного ярого (Vicia sativa L.)
АМН І.В. Смульська, Н.В.Курочка, Г.А. Дутова, С.М. Гринів, С.М. Михайлик
«Сolloquium-journal» Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa, 14-18, 2024
2024
Phylogenetic diversity and relationships among sorghum genotypes of breeding collection
NH Y Honcharov, O Yalanskyi, L Prysiazhniuk, I Dikhtiar, S Melnyk, S Hryniv ...
Agronomy Research, 2024
2024
Наростання вегетативної маси енергетичної верби другого вегетаційного періоду залежно від терміну заготівлі садивного матеріалу та застосування гелю абсорбенту
СНВ Данюк, Ю. С., Данюк, В. О., Гринів, С. М.
Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Новітні …, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20