Підписатись
Гринів Світлана Миколаївна
Гринів Світлана Миколаївна
Український інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукове обґрунтування стабільності прояву морфологічних ознак пшениці м΄якої (Triticum aestivum L.) при проведенні кваліфікаційної експертизи на ВОС
Гринів С.М., Василюк П.М., Каражбей Г.М., Уліч Л.І., Камінська Л.В.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин., 36-39, 2012
9*2012
Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України
СМ Гринів
Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН України. - К., 2010. - 20 с., 2010
52010
Еколого-адаптивний підхід до реалізації потенціалу продуктивності пшениці мякої озимої
Гринів С.М., Василюк П.М., Улич Л.І.. Корхова М.М., Терещенко Ю.Ф.
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., 15-21, 2012
4*2012
Вплив рівня мінераль-ного живлення, густоти стояння на урожайність та якість коренеплодів цукрових буряків
СМ Гринів
Вісник аграрної науки., 2009
32009
Реакція пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на тривалість вимушеного спокою і час відновлення весняної вегетації
Гринів С.М., Хахула В.С. Василюк П.М. Каражбей Г.М., Улич Л.І. Соколюк П.П.
Сортовивчення та охорона прав на сорти сролин., 31-35, 2013
2*2013
Густота стояння рослин і строки збирання буряків цукрових як фактори підвищення їхньої продуктивності
Гринів С.М.
Вісник аграрної науки., 34-36, 2012
22012
Ідентифікація сортів гречки їстівної Fagopyrum esculentum Moench за морфологічними ознаками з використанням алгоритму найближчих сусідів
ЛСП Юшкевич М. С. Орленко Н. С., Гринів С. М.
Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин …, 2020
1*2020
The use of DNA markers for the evaluation of maize lines and hybrids based on cytoplasmic male sterility
SM Larysa Prysiazhniuk, Yurii Honcharov, Snizana Chernii, Svitlana Hryniv
Agronomy Research 18, 2020
1*2020
Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних грунтово-кліматичних умов
Гринів С.М., Улич Л.І, Улич О.Л., Каражбей Г.М.
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва., С …, 2014
12014
Адаптивний потенціал проса посівного ((Panicum miliaceum L.) в різних грунтов-кліматичних зонах України
ЮВШНАМ Л.М. Присяжнюк, О.В. Ночвіфна
Матеріали II міжнародної науков-практичної конференції «Новітні …, 2021
2021
Екологічна пластичність та стабільність урожайності проса посівного (Panicum miliaceum L.) у різних грунтово-кліматичних зонах України
СМГ Л.М. Присяжнюк, О.В. Ночвіна, Ю.В. Шитікова, Н.А. Мізерна
Plant Varieties Studying and Protection 17 (№ 2), 146-154, 2021
2021
Сортознавство: словник термінів
СІМНВЛСОТЗБКНПКСПЛВММНАМВММММТЛМПТМХТДССВ Васьківська
2021
Застосування програмного забезпечення GAJA в кваліфікаційній експертизі сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність
СІМ Л.М. Присяжнюк, Є.М. Стариченко, С.М. Гринів, М.М. Таганцова, О.В. Свинарчук
Науково-методичні рекомендації, 2021
2021
Застосування тесту Мантеля для оцінки кореляційних зв'язків між ДНК та морфологічними маркерами рослин
Український інститут експертизи сортів рослин, 2020
2020
Науково-практичні аспекти польової експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність
та ін. Зінаїда Богданівна Києнко, Світлана Миколаївна Гринів, Наталія ...
2020
Застосування ДНК маркерів для визначення S- та С-типів стерильності кукурудзи звичайної (Zea mays L.) в кваліфікаційній експертизі на відмінність, однорідність та стабільність
Український інститут експертизи сортів рослин, 2019
2019
Аспекти проведення ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю
ДТВ Гринів С.М.
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали V …, 2019
2019
Плодові і ягідні культури в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні
МВМ Мізерна Н.А., Гринів С.М.
Селекція, генетика та технології вирощування та технології вирощування …, 2019
2019
Оновлення реєстру сортів рослин України сортами буряка цукрового
ГСМ Сонець Т.Д.
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали V …, 2019
2019
Оцінка генетичного різноманіття сільськогосподарських культур за ДНК маркерами
ОСО Присяжнюк Л.М., Шитікова Ю.В., Гринів С.М.
Підвищення ефективності селекції та рослинництва у сучасних умовах: Збірник …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20