Наталія Стрельбіцька
Наталія Стрельбіцька
к.е.н., доц., ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації
НЄ Стрельбіцька, НЕ Стрельбицкая
ТНТУ, АСУ, 2011
252011
Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії
ОМ Сохацька, НЄ Стрельбіцька
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
132011
Фінансовий інжиніринг
П Сохайька, Гаврилюк-Єнсен, Олейко, Островська, Стрельбіцька, Мельник ...
Кондор, 2011
112011
Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки
НЄ Стрельбіцька
Бізнес Інформ, 136-139, 2014
102014
Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки
НЄ Стрельбіцька
Бізнес Інформ, 136-139, 2014
102014
Становлення та розвиток міжнародних стандартів управління ризиками
НЄ Стрельбіцька
Вісник КНТЕУ, Київ, 84-93, 2008
102008
Інтеґрований ризик-менеджмент–сучасний підхід до управління ризиками
НЄ Стрельбіцька, ДІ Боднар
Управління проектами та розвиток виробництва, 111-118, 2011
92011
Енергетичний потенціал НВДЕ областей України
ВМ Олейко, НЄ Стрельбіцька
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
62011
Енергетичний потенціал НВДЕ областей України
ВМ Олейко, НЄ Стрельбіцька
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
62011
Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України
СНЄ Сохацька О.М.
Наукові записки Національного університету “Острозька академія” Серія …, 2010
62010
Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток
ОЯ Ковальчук, НЄ Стрельбіцька, АЮ Слободян
Молодий вчений, 596-602, 2017
52017
Etf-інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів
ОМ Сохацька, НЄ Стрельбіцька
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
52012
Мале та середнє підприємництво як фактор соціально-економічного зростання ЄС
НЄ Стрельбіцька, ТВ Редько
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
42016
Конспект лекцій до вивчення дисципліни “Управління ризиками в ЗЕД”/Укладач НЄ Стрельбіцька
НЄ Стрельбіцька
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
42010
Вплив інтегрованої системи управління ризиками на вартість компанії [Електронний ресурс]
НЄ Стрельбіцька
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/26__SSN_2008/Economics/34830. doc. htm, 2008
42008
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка ефективності інвестиційних проектів
всього 6 осіб О. Сохацька, О. Ляшенко, В. Олейко та інші
ТНЕУ, 2012
3*2012
Сучасні підходи до управління ризиками міжнародних корпорацій
НЄ Стрельбіцька, РБ Сороківська
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 50-56, 2018
22018
Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС
РС Ольга, Ковальчук
Науковий журнал Бізнес-Інформ, 108-114, 2016
2*2016
Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
НЄ Стрельбіцька
ТНЕУ, 2010
22010
Методологічні аспекти дослідження свопів як інструменту ризик-менеджменту
НЄ Стрельбіцька
Вісник Донецького Університету, Серія В економіка і право 2 (1), 498-504, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20