Подписаться
Ольга Олександрівна Коваль
Ольга Олександрівна Коваль
Інститут продовольчих ресурсів НААН України, відділ технології продуктів бродіння
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipr.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лігніно-целюлозна біомаса як сировина для виробництва біоетанолу другого покоління
ЮО Батог, СТ Олійнічук, ТІ Лисак, ОО Коваль
Продовольчі ресурси, 23-27, 2014
32014
ФЕРМЕНТАТИВНИЙ ГІДРОЛІЗ КРОХМАЛЕ-І ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНОЇ СИРОВИНИ ДО ЗБРОДЖУВАНИХ ЦУКРІВ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ
С Олійнічук, К Данілова, О Коваль
ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 7 (13), 121-130, 2019
12019
Вплив нецукрів меляси на ефективність зброджування сусла з цукровмісної сировини
О Коваль, С Олійнічук
Вісник аграрної науки 97 (3), 63-68, 2019
12019
Зброджування цукровмісних продуктів цукрового виробництва в біоетанол
О Коваль, С Олійнічук, Л Хомічак, Ю Батог, Т Лисак
Цукор України : наук.-практ. галузевий журн., С. 10-13, 2014
12014
THE COMPARATIVE STUDY ON TWO COMMERCIAL STRAINS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE FOR ETHANOL PRODUCTION FROM HARD-TO-FERMENT SUGAR-CONTAINING RAW MATERIALS.
O Koval, S Oliynichuk, T Lysak
Food Science & Technology (2073-8684) 15 (1), 2021
2021
THE IMMOBILIZATION OF MICROORGANISMS AS ONE OF THE DIRECTIONS OF BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT: ADVANTAGES, METHODS, CARRIERS
O Koval
Food Resources, 2020
2020
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАС СПИРТОВИХ ДРІЖДЖІВ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ СУСЛА ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Т Лисак, С Олійнічук, О Коваль
ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 7 (12), 121-127, 2019
2019
Характеристика рас спиртових дріжджів у виробничих умовах при переробці сусла підвищеної концентрації
ТІ Лисак, СТ Олійнічук, ОО Коваль
Продовольчі ресурси, 121-127, 2019
2019
Application of Immobilized Yeast Cells in Fermentation of Sugar-Based Raw Materials for the Production of Bioethanol
O Koval, S Oliynichuk, T Lysak
2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING …, 2019
2019
Переробка промислових відходів кукурудзи з використанням різних рас дріжджів в умовах ДП "Зарубинський біоетанольний завод"
СТ Олійнічук, ОО Коваль, ТІ Лисак
Продовольчі ресурси, 220-225, 2018
2018
ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ ДЛЯ ПІДКИСЛЕННЯ МЕЛЯСНОГО СУСЛА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ
СТ Олійнічук, ОО Коваль, ЮО Батог, ЄЕ Ільченко
Продовольчі ресурси, 23-28, 2017
2017
ВПЛИВ ДОДАТКОВОГО ЖИВЛЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБРОДЖУВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ
ОО Коваль, СТ Олійнічук, ТІ Лисак, ЮО Батог
Продовольчі ресурси, 240-244, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМОФЕРМЕНТАТИВНОЇ ОБРОБКИ ЗАМІСІВ ІЗ КРОХМАЛЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ
ТІ Лисак, СТ Олійнічук, ЮО Батог, ОО Коваль
Продовольчі ресурси, 253-261, 2016
2016
Зброджування сусла підвищеної концентрації з крохмалевмісної сировини
СТ Олійнічук, ТІ Лисак, ОО Коваль
Продовольчі ресурси: збірник наукових праць, 139-143, 2016
2016
Амінокислотний обмін в умовах отримання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини
ТІ Лисак, СТ Олійнічук, ЮО Батог, ОО Коваль
Продовольчі ресурси, 28-34, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15