Олександра Музичка
Олександра Музичка
Lviv University of Trade and Economics
Verified email at lute.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Банківські операції
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К.: Центр учбової літератури, 2012
292012
Банківські операції. 2-ге вид. випр.. і доповн. Навч. посіб
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К: Центр учбової літератури, 2012
72012
Банкiвськi операцiї
ОI Копилюк, ОМ Музичка
62012
Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія
ОММ О.І. Копилюк
62010
Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України
МОМХЗМ Копилюк О. І.
Бізнес-інформ, 2016
52016
Удосконалення кредитної діяльності банків у сфері роздрібного бізнесу
ОМ Музичка
Науковий вісник НЛТУ України 23 (18), 2013
42013
Організаційно-економічні засади формування процентної політики банку
ОМ Музичка
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
32014
Формування системи моніторингу ділової активності банку
ОМ Музичка
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 71-76, 2013
32013
Теоретичні підходи до розкриття сутності банківських ресурсів
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
Формування ринкових відносин в Україні, 18-22, 2006
32006
Особливості та пріоритети розвитку кооперативної бізнес-моделі банку
ОМ Музичка
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 143-146, 2013
22013
Банкiвськi операцiї: навч. посiб.
ОI Копилюк, ОМ Музичка
К.: ЦУЛ, 2012
22012
Застосування комплексного підходу в управлінні ресурсним потенціалом банку
О Копилюк, О Музичка
Формування ринкових відносин в Україні, 101-105, 2008
22008
Забезпечення фінансової безпеки як пріоритетний напрям реалізації національних інтересів України
НУМ Копилюк О. І., Музичка О. М.
Формування ринкових відносин в Україні, 2016
12016
Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЮВ Тимчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 62-66, 2016
12016
Забезпечення достатності капіталу банківських установ як основа формування ефективної регіональної банківської системи
ОМ Музичка
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 320-329, 2014
12014
Сучасні методичні підходи до аналізу та оцінки якості активів банку
ОМ Музичка
Наукові записки [Української академії друкарства], 45-53, 2013
12013
Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ДС Червінсъка
Наукові записки [Української академії друкарства], 119-127, 2011
12011
CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF INVESTMENT SECURITY OF UKRAINE
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЮВ Тимчишин
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 44-49, 2021
2021
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНі АСПЕКТИ ОЦіНЮВАННЯ РіВНЯ ДЕМОГРАФіЧНОї БЕЗПЕКИ РЕГіОНіВ
ОІ Копилюк, ЮВ Тимчишин, ОМ Музичка
Бизнес Информ, 2020
2020
Стратегический подход к антикризисному управлению в банках Украины
ОИ Копылюк, АМ Музычка, АИ Лозинская
Бизнес Информ, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20