Подписаться
"Агробіологія" (Збірник наукових праць БНАУ) "Agrobiology" (The collection of scientific works of BNAU)
"Агробіологія" (Збірник наукових праць БНАУ) "Agrobiology" (The collection of scientific works of BNAU)
Білоцерківський національний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії хлормекватхлориду
ВВ Рогач
Агробіологія–2010.–Випуск 4 (80), 45-50, 2011
312011
Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури
ОО Ходаніцька, ВГ Кур'ята, ОВ Корнійчук
Агробіологія, 119-123, 2011
282011
Вплив суміші трептолему і хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції маку олійного
СВ Поливаний, ВГ Кур’ята
Агробіологія, 103-106, 2013
252013
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
182012
Дія трептолему на морфогенез, продуктивність та якісні характеристики олії маку олійного
СВ Поливаний, ВГ Кур’ята
Агробіологія, 65-72, 2015
172015
Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності рослин ромашки лікарської (Matricaria Chamomilla L.)
ОВ Князюк, РА Крешун
Агробіологія, 107-110, 2015
172015
Урожайність сої залежно від сорту, норм висіву насіння та способів догляду за посівами
ОГ Міленко
Агробіологія, 85-88, 2015
162015
Міскантус–перспективна культура для виробництва біопалива
ВЛ Курило
Агробіологія.–Вип, 80, 2010
16*2010
Зернова продуктивність ліній пшениці м’якої озимої отриманих від схрещування батьківських форм різногоеколого-географічного походження
ЛА Бурденюк-Тарасевич, МВ Лозінський
Агробіологія, 11-16, 2014
152014
Вплив ретардантів на вміст різних форм вуглеводів в органах картоплі
ОО Ткачук
Агробіологія, 94-97, 2013
152013
Економічна оцінка вирощування сої за різних технологій
МЯ Шевніков, ОГ Міленко
Агробіологія, 83-85, 2015
142015
Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого
ОВ Бровко, ВГ КУР’ЯТА, ВВ РОГАЧ
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2016
132016
Система озеленення м. Біла Церква–сучасний стан та перспективи розвитку
СВ Роговський
Агробіологія, 5-9, 2012
132012
Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного
ГМ Заболотний, ВІ Циганський, ОІ Циганська
Агробіологія, 130-133, 2015
122015
Агроекологічне випробування та підбір гібридів кукурудзи різних груп стиглості для силосного конвеєру в умовах правобережногоЛісостепу
ОВ Князюк, ВГ Липовий
Агробіологія, 103-106, 2011
122011
Формування довжини головного колосу в ліній пшениці озимої різного еколого-географічного походження
ЛА Бурденюк-Тарасевич, МВ Лозінський
Агробіологія, 30-34, 2013
112013
Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства
ВВ Іваніна
Агробіологія, 63-67, 2011
112011
Особливості формування довжини стебла у селекційних номерів пшениці озимої залежно від їх генотипів та умов вирощування
ЛА Бурденюк-Тарасевич, МВ Лозінський, ОА Дубова
Агробіологія, 11-15, 2015
102015
Оцінка колористичних особливостей ландшафту
НВ Гатальська, МС Мавко
Агробіологія, 54-57, 2012
102012
Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого
МО Колесніков, СП ПОНОМАРЕНКО
Агробіологія. Зб. наук. праць БЦНАУ, 124, 2016
92016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20