Подписаться
"Агробіологія" (Збірник наукових праць БНАУ) "Agrobiology" (The collection of scientific works of BNAU)
"Агробіологія" (Збірник наукових праць БНАУ) "Agrobiology" (The collection of scientific works of BNAU)
Білоцерківський національний аграрний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії хлормекватхлориду
ВВ Рогач
Агробіологія–2010.–Випуск 4 (80), 45-50, 2011
382011
Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури
ОО Ходаніцька, ВГ Кур'ята, ОВ Корнійчук
Агробіологія, 119-123, 2011
342011
Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного
ГМ Заболотний, ВІ Циганський, ОІ Циганська
Агробіологія, 130-133, 2015
332015
Вплив суміші трептолему і хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції маку олійного
СВ Поливаний, ВГ Кур’ята
Агробіологія, 103-106, 2013
332013
Дія трептолему на морфогенез, продуктивність та якісні характеристики олії маку олійного
СВ Поливаний, ВГ Кур’ята
Агробіологія, 65-72, 2015
272015
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
272012
Зернова продуктивність ліній пшениці м’якої озимої отриманих від схрещування батьківських форм різногоеколого-географічного походження
ЛА Бурденюк-Тарасевич, МВ Лозінський
Агробіологія, 11-16, 2014
242014
Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності рослин ромашки лікарської (Matricaria Chamomilla L.)
ОВ Князюк, РА Крешун
Агробіологія, 107-110, 2015
212015
Вплив ретардантів на вміст різних форм вуглеводів в органах картоплі
ОО Ткачук
Агробіологія, 94-97, 2013
212013
Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого
МО Колесніков, СП ПОНОМАРЕНКО
Агробіологія. Зб. наук. праць БЦНАУ, 124, 2016
192016
Формування довжини головного колосу в ліній пшениці озимої різного еколого-географічного походження
ЛА Бурденюк-Тарасевич, МВ Лозінський
Агробіологія, 30-34, 2013
192013
Вплив гібереліну на формування фотосинтетичного апарату та продуктивність перцю солодкого
ОВ Бровко, ВГ КУР’ЯТА, ВВ РОГАЧ
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2016
172016
Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтечичну продуктивність гібридів кукурудзи
ОВ Князюк, ВГ Липовий, ІФ Підпалий
Агробіологія, 116-120, 2012
162012
Система озеленення м. Біла Церква–сучасний стан та перспективи розвитку
СВ Роговський
Агробіологія, 5-9, 2012
162012
Особливості формування довжини стебла у селекційних номерів пшениці озимої залежно від їх генотипів та умов вирощування
ЛА Бурденюк-Тарасевич, МВ Лозінський, ОА Дубова
Агробіологія, 11-15, 2015
152015
Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства
ВВ Іваніна
Агробіологія, 63-67, 2011
152011
Вплив екологічного чинника на реалізацію селекційного потенціалу нових сортів пшениці озимої м’якої
ВС Хахула, ЛІ Улич, ОЛ Улич
Агробіологія, 44-50, 2013
142013
Агроекологічне випробування та підбір гібридів кукурудзи різних груп стиглості для силосного конвеєру в умовах правобережногоЛісостепу
ОВ Князюк, ВГ Липовий
Агробіологія, 103-106, 2011
142011
Міскантус–перспективна культура для виробництва біопалива
ВЛ Курило
Агробіологія.–Вип, 80, 2010
14*2010
Типи успадкування кількості зерен з рослини у гібридів F1 і формотворчий процес в гібридних популяціях F2 пшениці м'якої озимої, отриманих від гібридизації різних екотипів
МВ Лозінський, ЛА Бурденюк-Тарасевич, ОА Дубова
Агробіологія, 45-51, 2016
122016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20