To edit, sign in as nbozhko11@gmail.com.
Nataliya Bozhko
Nataliya Bozhko
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, фармацевтичний факультет
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Благодійницька та меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького у царині культурно-мистецької спадщини
Н Божко, Л Цубов
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2015
22015
Образ Лесі Українки у творчості українських художників на початку ХХ століття
Н Божко
Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної…, 2021
2021
Історико-культурна спадщина Львівщини та їївикористання для розвитку туризму у малих містах та селах регіону (на прикладі архітектурного комплексі баронів Бруніцьких).
БН Миронівна
Вчені Записки Таврійського національного університету імені В.І…, 2021
2021
Нищення радянською владою культурно-мистецьких установ Галичини у 40-х роках ХХ століття
Н Божко
Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових…, 2020
2020
Підприємницька діяльність баронів Гредлі на Сколівщині наприкінці XIX- початку XX століть
ЦОЛ Божко Наталія Миронівна
Вчені Записки Таврійського національного університету імені В.І…, 2020
2020
"Мелодія" життя Мирослава Скорика
Б Н.
Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти: Монографія…, 2020
2020
Україна:вибір майбутнього
БН М.
Суспільні науки:проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень…, 2019
2019
Роздільський палац Лянцкоронських як історико-культурна пам’ятка Львівщини
Н Божко, Л Цубов
Культурна спадщина: традиції та інновації: тези науково-практичної…, 2019
2019
ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАФА ВОЛОДИМИРА ДІДУШИЦЬКОГО (ГАЛИЧИНА XIX СТ.)
НМ Божко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 8, 2019
2019
Збереження і використання пам'яток архітектури на західноукраїнських землях в добу тоталітаризму (друга пол.ХХ ст.)
ЦЛ Божко Н.
Historical and Cultural Studies. Історико-культурні студії, 19-24, 2019
2019
Меценатська діяльність графа Кароля-Антона Лянцкоронського на західноукраїнських землях у другій половині XIX- на початку ХХ ст.
Б Н.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні…, 2019
2019
Меценатська та благодійницька діяльність графа Володимира Дідушицького
Б Н.
Суспільні науки:сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових…, 2019
2019
Листопадовий чин(до 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної республіки)
Т Мохняк, НМ Божко
76-та Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, 194-195, 2018
2018
Перспективи викладання курсу Глобальні проблеми сучасності у вищій школі
ЛВ Цубов, НМ Божко
Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних…, 2018
2018
Освіта і виховання у Галичині (досвід Хирівського конвікту в кінці XIX–XX ст.)
НМ Божко
Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних…, 2018
2018
Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації
Н Божко
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2018
2018
Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації
Б Н.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія", 183-186, 2018
2018
Тоталітаризм та нищення історичної пам'яті українців
Б Н.
Національна пам'ять на вшанування жертв тоталітаризму, 9-16, 2018
2018
"Народний доктор" зі Львов - Марян Панчишин
Б Н.
Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти 2…, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯПАМ’ЯТОКАРХІТЕКТУРИ РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ в 50-60-ті роки ХХ ст. ЯК МЕТОД НИЩЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ
ЦЛ Божко Н.
Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць 1…, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20