Nataliia Pentiuk Наталія Пентюк
Nataliia Pentiuk Наталія Пентюк
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гіперпродукція вазоактивних медіаторів як патогенетичний чинник розвитку ускладнень цирозу печінки у щурів
НО Пентюк, НВ Харченко
Сучасна гастроентерологія 2, 33-43, 2010
122010
Вплив гіпергомоцистеїнемії на формування CCl4-індукованого фіброзу печінки у щурів
НО Пентюк
Сучасна гастроентерологія, 49, 2009
112009
Role of hydrogen sulfide and sulfur-containing amino acids in regulation of tone of smooth muscles of the vascular wall in rats
AV Mel’nik, NI Voloshchouk, NO Pentyuk, KO Zaichko
Neurophysiology 42 (2), 104-109, 2010
102010
Стеатоз печінки у хворих на хронічну HCV-інфекцію: поширення та зв’язок із фіброзом печінки
НО Пентюк
Галицький лікарський вісник, 75-77, 2008
102008
Визначення вмісту гідроген сульфіду в сироватці крові
НВ Заічко, НО Пентюк, ЛО Пентюк, АВ Мельник, ІІ Андрушко
Вісник наукових досліджень, 29-32, 2009
92009
Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи: нормативні показники, трактування змін
ЮМ Мостовой, ГВ Демчук, ТВ Константинович, ЛВ Распутіна, ...
72018
Визначення вмiсту гiдроген сульфiду в сироватцi кровi
НВ Заiчко, НО Пентюк, ЛО Пентюк, АВ Мельник
Вiсник наукових дослiджень., 29, 2009
72009
Determination of hydrogen sulfide in blood serum
NV Zaichko, NO Pentyuk, LO Pentyuk, AV Melnyk, II Andrushko
Visnyk naukovykh doslidzhen 1 (54), 29-32, 2009
72009
Оксидативний стрес та інсулінорезистентність у пацієнтів з хронічною НСV-інфекцією: зв'язок з генотипом вірусу, стеатозом та фіброзом
НО Пентюк, НВ Харченко, ВВ Харченко
Сучасна гастроентерологія, 41, 2008
72008
Біохімічні маркери фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити та їхня діагностична цінність
НО Пентюк
Cучасна гастроентерологія 57 (1), 58-63, 2011
62011
Активация печеночного фиброгенеза в условиях высокожировой диеты у крыс. Роль гипергомоцистеинеми и вазоактивных медиаторов
НО Пентюк
Вісник проблем біології і медицини, 2010
62010
Біохімічні механізми акселерації печінкового фіброгенезу за умов гіпергомоцистеїнемії у щурів
НО Пентюк
Екс пер. та клін. фізіологія і біохімія, 18-25, 2010
62010
Метаболічні предиктори фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити
НО Пентюк
ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА, 2011
52011
Гіпергомоцистеїнемія у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки. Зв’язок з забезпеченістю вітамінами В6, В9, В12 та важкістю захворювання
НО Пентюк
Вісник проблем біології і медицини, 171-176, 2010
42010
Взаємозв'язок між нефротоксичністю та фармакокінетикою індометацину та диклофенаку натрію
НО Пентюк, ОО Пентюк
Ліки 5, 82-85, 2001
42001
Клинико-морфологическая характеристика последствий леченого хронического вирусного гепатита в, с и в+ с
АО Гаврилюк, ВО Туманський, НО Пентюк
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2012
32012
Морфологічні аспекти впливу гіпергомоцистеїнемії на печінковий фіброгенез у щурів
НО Пентюк, АП Король
Вісник Вінницького національного медичного університету, 2009
32009
Effect of thiamine and riboflavin derivatives on the activity of xenobiotic-metabolizing enzyme and on the pharmacologic effect of analgesics
NA Stanislavchuk, AA Pentiuk, VK Gorshkov, NA Pentiuk
Voprosy meditsinskoi khimii 41 (5), 42-45, 1995
31995
Бактеріальні інфекції у хворих на цироз печінки (огляд літератури)
ТВ Ткаченко, ЛО Пентюк, НО Пентюк
Буковинський медичний вісник, 245-253, 2015
22015
Activation of hepatic fibrogenesis in a high-fat diet in rats. The role of hyperhomocysteinemia and vasoactive mediators
NO Pentyuk
Vіsnik problem bіologії і meditsini 1, 164-9, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20