Станіслав Подолянчук Podolyanchuk
Станіслав Подолянчук Podolyanchuk
кандидат фізико-математичних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні технології під час вивчення курсу «Опір матеріалів»
РСГ СВ Подолянчук
Трудова підготовка в закладах освіти, 47-52, 2002
112002
Наукова складова у світових рейтингах університетів
С Подолянчук
Вища школа, 7-20, 2012
102012
Формування кількісного і якісного складу експертної групи зі створення моделі моніторингу наукової діяльності у педагогічних ВНЗ
СВ Подолянчук
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент …, 2014
62014
Проблеми комплексного використання модульно-рейтингової системи у вищих закладах освіти
Подолянчук
Наукові записки, 25-32, 1999
51999
Застосування комп’ютерних мереж у навчальних закладах
Р ГУРЕВИЧ, С ПОДОЛЯНЧУК
Педагогіка і психологія професійної освіти, 83-92, 1998
31998
Preparation of amorphous Si x Te 1− x alloys and their crystallization
V Podolyanchuk
Journal of non-crystalline solids 171 (3), 243-248, 1994
3*1994
Визначення компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі
СВ Подолянчук
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ: філософія, психологія …, 2014
22014
Персональний комп’ютер як засіб інтеграції у професійній підготовці
Подолянчук
Педагогіка і психологія професійної освіти, 89-92, 1999
21999
Системний підхід до вивчення технічних дисциплін при підготовці вчителів трудового навчання та технологій
С Подолянчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 102-110, 2019
12019
Вивчення технічних дисциплін як важлива складова підготовки вчителя трудового навчання
СВ Подолянчук
Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018
12018
Методика визначення уточненого коефіцієнта компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності
СВ Подолянчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 123-128, 2017
2017
Indicators of research activities in the national university rankings of European countries: weight and content
Podolyanchuk S. V.
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 21 (43), 13-16, 2015
2015
Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів
Подолянчук
Педагогіка і психологія, 38-44, 2015
2015
Визначення компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі
S Podolіanchuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 2014
2014
Моніторинг наукової діяльності як складова управління університетом
Подолянчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2014
2014
Оцінювання науково-дослідної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Подолянчук
Матеріали міжнародного форуму у галузі освітніх вимірювань (Київ), 21-22, 2012
2012
Показники наукової діяльності у світових рейтингах університетів: змістовне наповнення, формування, особливості застосування
Подолянчук
Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2012
2012
Практична реалізація та оцінювання наукової складової у навчальному процесі вищого навчального закладу
Подолянчук
VII Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті …, 2011
2011
Взаємозв’язок науково-дослідної і навчальної роботи викладачів вищих навчальних закладів: проблеми, шляхи розв’язання
Подолянчук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
Інформаційна складова у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів та інженерів-педагогів
ЮО Туранов, ВІ Рак
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20