Follow
Julia Zizda (Юлія Зізда), Yuliia Voynarovych
Julia Zizda (Юлія Зізда), Yuliia Voynarovych
Uzhgorod National University
Verified email at uzhnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України
Ю Зізда
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 2005а. Вип 17, 147-154, 2005
222005
Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаходженнях Закарпаття
ЮЕ Зізда
Фауна в антропогенному середовищі: Праці Теріологічної школи. Луганськ, 126-132, 2006
142006
Мінливість забарвлення хутра та аналіз поширення різних підвидів Sciurus vulgaris
ЮЕ Зізда
Видавництво УжНУ Говерла, 2008
122008
Дослідження гідрофільних угруповань ссавців (звіт про ХІ Теріологічну школу-семінар)
І Загороднюк, Ю Зізда
Вид-во УжНУ, 2005
52005
"Чорна форма вивірки (Sciurus vulgaris carpathicus) в Ужгороді."
Ю Зізда
Вестник зоологии 39 (4), 84, 2005
52005
Реконструированный ареал суслика Spermophilus citellus (Rodentia, Sciuridae) в Закарпатье (Украина)
ИВ Загороднюк, ЮЭ Зизда, ЕВ Дроботун
Вестник зоологии, 2010
42010
Розподіл кольорових форм вивірки звичайної та окремі аспекти їхньої поведінки у парках м. Ужгорода
Ю Зізда
Вісник Львівського ун-ту.–2009.–Вип 51, 93-101, 2009
42009
The colour phases of the European red squirrel in Ukraine: Similarities and differences by craniometric characters
JE Zizda
Biosystems Diversity 26 (3), 183-187, 2018
32018
Year of the Squirrel 2020: an overview of the topic and events
Y Zizda, I Zagorodniuk, S Kharchuk
Theriologia Ukrainica 20, 91-104, 2020
22020
Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів
З Селюніна, Ю Зізда, І Загороднюк
Праці Теріологічної школи, 129–133-129–133, 2014
22014
Intravital methods in research into the ecology of animals and their significance in investigations on the example of Sciurus vulgaris
J Zizda
Proceedings of the Theriological School 10, 115-127, 2010
22010
Звичайна вивірка (Sciurus vulgaris) в містах Закарпаття
ЮЕ Зізда
Проблеми вивчення і охорони тваринного світу у природних і антропогенних…, 2010
2*2010
Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття
Ю Зізда
Раритетна теріофауна та її охорона.–Луганськ, 172-181, 2008
22008
РІК ВИВІРКИ 2020: ОГЛЯД ТЕМИ ТА ПОДІЙ
Ю Зізда, І Загороднюк, С Харчук
Theriologia Ukrainica, 150–157, 2020
12020
Polymorphism of fur coloration intensity in mammals
Y Zizda
Proceedings of the Theriological School 14, 121-133, 2016
12016
Прижиттєві методи дослідження тварин на прикладі вивірки звичайної (Sciurus vulgaris)
Ю Зізда
Праці Теріологічної Школи, 115-127, 2010
12010
Прижиттєві методи дослідження екології тварин та їх значення у дослідженнях на прикладі Sciurus vulgaris
Ю Зізда
Моніторинг теріофауни/За редакцією І. Загороднюка.—Луганськ, 2010.—180 с…, 2010
12010
Основні типи теренових досліджень дендрофільних гризунів і збору первинної інформації про наявність і біологію видів
Ю Зізда
Novitates Theriologicae, 114–117, 2017
2017
Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців
Ю Зізда
Праці теріологічної школи, 2016
2016
Report on the 19th Theriological School-Workshop" The Role of Conservation Areas in Maintaining Faunistic Complexes"
Z Selyunina, Y Zizda, I Zagorodniuk
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20