Марія Кунцевич (Maria Kuntsevych)
Марія Кунцевич (Maria Kuntsevych)
Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Проблеми визначення поняття державного управління
МП Ткач
Правовий вісник Української академії банківської справи, 6, 2012
182012
Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять
М Ткач
Режим доступу: uabs. edu. ua/jspui/bitstream/123456789/9202/2/Tkach_stattya. pdf, 2012
142012
Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади
МП Кунцевич, МП Кунцевич
Інститут держави і права імені ВМ Корецького Національної академії наук України, 2012
62012
Правова природа адміністративних послуг: теоретичний та практичний аспект
МП Кунцевич
Правовий вісник Української академії банківської справи, 36-40, 2014
22014
Функції виконавчої влади
МП Кунцевич, МП Кунцевич
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2013
22013
Юридична конструкція форми реалізації виконавчої влади
МП Кунцевич
Правовий вісник Української академії банківської справи, 43-47, 2013
22013
Публічні і приватні інтереси як цінності, що охороняються адміністративним правом
МП Кунцевич
Правовий вісник Української академії банківської справи, 11-15, 2014
12014
Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка постраждала внаслідок злочину
МП Ткач
12009
Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам'яті
ВА Нестеренко, ВА Нестеренко, СІ Дегтярьов, СИ Дегтярев, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
International Legal Measures Against Information Warfare
M Kuntsevych, А Vasylenko, VM Zavhorodnia
Sumy State University, 2017
2017
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД БАНКІВСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БАНКІВСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ PARTIES OF LEGAL RELATION, CONNECTED WITH BANK SECRECҮ
МП Кунцевич
2017
ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ПРИНЦИПУ НЕРЕТРОАКТИВНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН THE PRACTICE OF JUDICIAL ENFORCEMENT OF NON-RETROACTIVITY OF…
МП Кyнцевич, ІО Юсан
Юридичний науковий електронний журнал, 26-30, 2016
2016
ПРИНЦИП ЗАБОРОНИ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ ЗАКОНУ В ЧАСІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
МП Кунцевич, ІО Юсан
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, 19, 2015
2015
Редакційна колегія збірника: к. ю. н. МВ Плотнікова (голова редколегії) к. ю. н., доцент АВ Пасічник к. політ. н., доцент ОВ Стогова к. ю. н. ТВ Шлапко
АС Славко, ОА Швагер
2015
Злоупотребление правом в административном праве
М Кунцевич
Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea 4, 76-92, 2014
2014
Поняття та види юридичних конструкцій форм реалізації виконавчої влади
МП Кунцевич
ТОВ Планета-прінт, 2013
2013
Понятие публичной администрации в европейском праве
МП Кунцевич
Курский государственный университет, 2013
2013
Форма реалізації виконавчої влади як правова категорія
МП Кунцевич, МП Кунцевич
Херсонський державний університет; Видавничий дім" Гельветика", 2013
2013
Юридическая конструкция административной процедуры
МП Кунцевич, МП Кунцевич
Курский государственный университет, 2013
2013
Проблемы построения юридической конструкции государственного управления
МП Кунцевич, МП Кунцевич
Министерство юстиции Республики Молдова, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20