Мартинюк Михайло Тадейович
Мартинюк Михайло Тадейович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі: Автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02
МТ Мартинюк
Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 1999
301999
Вивчення фізики і астрономії в основній школі : теоретичні і методичні засади
МТ Мартинюк
К.: ТОВ "Міжнародна фінансова агенція", 1998
281998
Фізика. 9 клас: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
К.; Ірпінь: Перун, 2009
17*2009
Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 9 кл. середн. школи
ОІ Бугайов, ІА Климишин, ЄВ Коршак, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
К .: Освіта, 1999
16*1999
Фізика. Астрономія: Пробний підручник для 8 класу серед. шк.
ОІ Бугайов, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
К.: Освіта, 1996
16*1996
Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 7 кл. середн. шк ., 2- е вид.
ОІ Бугайов, ВВ Смолянець, МТ Мартинюк
К.: Освіта, 1995
16*1995
Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 7 кл. сер. шк.
ОІ Бугайов, ВВ Смолянець, МТ Мартинюк
К.: Освіта, 1994
16*1994
Фізика. Астрономія: Проб. підруч. для 7 кл. серед. шк. – 3- тє вид. доопр .
ОІ Бугайов, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
К .: Освіта, 1999
14*1999
Физика. Астрономия: Пробн. учебн. для 8 кл. средн. шк.
АИ Бугаев, МФ Мартынюк, ВВ Смолянец
К .: Освіта, 1998
14*1998
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією (досвід теоретико-експериментального обгрунтування)
МТ Мартинюк
К .: Знання, 1999
101999
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання астрономії
МТ Мартинюк, ІА Ткаченко, ВП Сергієнко
Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини 2, 222-228, 2008
9*2008
Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку
C Гавенко, М Мартинюк
Вісник книжкової палати, 15-17, 2011
62011
Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання інформаційно-комунікаційних технологій
МТ Мартинюк, МВ Дудик, ЮМ Краснобокий
Збірник наукових праць, 293, 2007
62007
Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 8
ОІ Бугайов, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
6
Методичні основи використання сучасних засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії. Монографія
МТ Мартинюк, ІА Ткаченко
Умань: ПП Жовтий, 2009
52009
Генералізація навчальної діяльності учнів як умова підвищення її ефективності
OІ Бугайов, МТ Мартинюк
Радянська школа, 20-24, 1976
51976
Фізика для допитливих
СУ Гончаренко, МТ Мартинюк
Радянська школа, 1974
5*1974
Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін
ТМ Пляченко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
42015
Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти нового державного стандарту базової і повної середньої освіти
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка. Сер …, 2013
42013
Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство» як відповідь на виклик ринку праці
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Педагогіка і психологія: вісник НАПН України, 74-81, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20