Мартинюк Михайло Тадейович
Мартинюк Михайло Тадейович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі: Автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02
МТ Мартинюк
Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 1999
301999
Вивчення фізики і астрономії в основній школі : теоретичні і методичні засади
МТ Мартинюк
К.: ТОВ "Міжнародна фінансова агенція", 1998
281998
Фізика. 9 клас: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
К.; Ірпінь: Перун, 2009
17*2009
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання астрономії
МТ Мартинюк, ІА Ткаченко, ВП Сергієнко
Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини 2, 222-228, 2008
10*2008
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією (досвід теоретико-експериментального обгрунтування)
МТ Мартинюк
К .: Знання, 1999
91999
Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання інформаційно-комунікаційних технологій
МТ Мартинюк, МВ Дудик, ЮМ Краснобокий
Збірник наукових праць, 293, 2007
62007
Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 8
ОІ Бугайов, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
6
Актуальні проблеми модернізації базової фізичної освіти
МІ Шут, ЛЮ Благодаренко, МТ Мартинюк
Педагогічна і психологічна науки в Україні 3, 149-160, 2012
5*2012
Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку
C Гавенко, М Мартинюк
Вісник книжкової палати, 15-17, 2011
52011
Фізика для допитливих
СУ Гончаренко, МТ Мартинюк
Радянська школа, 1974
5*1974
Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін
ТМ Пляченко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
42015
Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти нового державного стандарту базової і повної середньої освіти
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка. Сер …, 2013
42013
Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі «Природознавство» як відповідь на виклик ринку праці
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Педагогіка і психологія: вісник НАПН України, 74-81, 2013
42013
Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі «Природознавство»
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ЮМ Краснобокий, ВІ Хитрук
Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки, 73-77, 2012
42012
Проблеми підготовки майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства
МТ Мартинюк, НМ Стеценко
Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини, 163-169, 2011
42011
Актуальні питання підготовки майбутніх учителів (До 80-річчя УДПУ імені Павла Тичини)
М Мартинюк
Рідна школа, 40-44, 2010
42010
Методичні основи використання сучасних засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх вчителів фізики і астрономії: монографія
МТ Мартинюк, ІА Ткаченко
Мартинюк МТ, Ткаченко ІА–Умань: ПП Жовтий, 2009
42009
Інноваційні підходи у вивченні астрономії в умовах функціонування навчально-виховного центру «Планетарій»
МТ Мартинюк, ІА Ткаченко
Фізика та астрономія в школі, 14-17, 2008
32008
Університетський навчально-виховний центр «Уманський планетарій» – прообраз шкільного кабінету астрономі
МТ Мартинюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 6-12, 2007
32007
Генералізація навчальної діяльності учнів як умова підвищення її ефективності
OІ Бугайов, МТ Мартинюк
Радянська школа, 20-24, 1976
31976
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20