Follow
Тетяна Засєкіна
Тетяна Засєкіна
Інститут педагогіки НАПН України, заступник директора з науково
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика
ТМ Засєкіна
762020
Науково-методичний супровід нової української школи
ОМ Топузов, ТМ Засєкіна
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (2), 1-7, 2021
152021
Фізика: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
К.: УОВЦ «Оріон, 2017
132017
Профільна середня освіта: концептуальні засади для нової української школи
ВГ Кремень, ОМ Топузов, ОІ Ляшенко, ЮІ Мальований, ТМ Засєкіна
Вісник Національної академії педагогічних наук України 5 (2), 1-8, 2023
122023
Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.:(академічний рівень, профільний рівень)
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
Харків: Сиция, 2011
122011
«Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка ОІ)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
112019
До концепції підручника інтегрованого курсу Природничі науки
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 111-126, 2018
112018
Проблеми вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
102014
Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільн. рівень
ТМ Засєкіна
К.: Педагогічна думка 304, 2010
102010
Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики
ТМ Засєкіна
102009
Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови/методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року …
ОМ Топузов, ТМ Засєкіна
Видавничий дім «Освіта», 2022
82022
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 167-177, 2016
82016
Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл.
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
К.: Видавничий дім «Освіта, 2016
82016
Підручник з фізики як засіб формування предметної компетентності учнів
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 197-206, 2014
82014
Система дидактичних засобів навчання фізики у загальноосвітній школі
ТМ Засєкіна
Збірник наукових праць БДПУ (педагогічні науки), 115-120, 2007
82007
Комплект підручників авторських колективів Інституту педагогіки НАПН України для учнів 5-х класів за новим державним стандартом базової середньої освіти
ОМ Топузов, ТМ Засєкіна
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1), 2022
72022
Формування ключових компетентностей засобами підручника
Т Засєкіна, М Тишковець
Проблеми сучасного підручника, 86-96, 2019
72019
Концепція інтегрованого підручника Фізика й астрономія
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 112-119, 2017
72017
Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень
ТМ Засєкіна
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін–Харків: Сиция, 2012
72012
Модельна навчальна програма «Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти URL
ЖІ Білик, ТМ Засєкіна, ГА Лашевська, ВС Яценко
URL: https://mon. gov. ua/storage/app/media/zagalna% 20serednya/Navchalni …, 2021
62021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20