Тетяна Засєкіна
Тетяна Засєкіна
Інститут педагогіки НАПН України, заступник директора з науково
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.:(академічний рівень, профільний рівень)
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
Харків: Сиция, 2011
102011
Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільн. рівень
ТМ Засєкіна
К.: Педагогічна думка 304, 2010
92010
Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики
ТМ Засєкіна
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
82009
Система дидактичних засобів навчання фізики у загальноосвітній школі
ТМ Засєкіна
Збірник наукових праць БДПУ (педагогічні науки), 115-120, 2007
72007
Організація профільного навчання фізики.
ТМ Засєкіна
Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту.–2007.–Вип 46, 70-75, 0
7
Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл.
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
К.: Видавничий дім «Освіта, 2016
62016
Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 167-177, 2016
62016
Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики в основній школі
ТМ Засєкіна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
62015
Підручник з фізики як засіб формування предметної компетентності учнів
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 197-206, 2014
62014
Проблеми вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
62014
Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профіл. рівень
ТМ Засєкіна
Харків: Сиция, 2012
62012
До концепції підручника інтегрованого курсу Природничі науки
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 111-126, 2018
42018
Проблеми створення і використання підручників в умовах диференційованого навчання фізики в середній школі
ТМ Засєкіна
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2006
42006
«Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка ОІ)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
32019
Розробка підручників з фізики для основної школи на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/[ред. кол, 372-376, 2012
32012
Відображення змісту фізичної освіти у підручниках з фізики для загальноосвітньої школи
ТМ Засєкіна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2011
32011
Роль дидактичних засобів у формуванні самостійної пізна-вальної діяльності учнів/Тетяна Засєкіна
ТМ Засєкіна
Зб. наук. пр.«Проблеми педагогічних технологій»–Луцьк, 78-82, 2008
32008
«Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка ОІ)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
ТМ Засєкіна, ДО Засєкін
22019
Концепція інтегрованого підручника Фізика й астрономія
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 112-119, 2017
22017
Змістовий компонент підручника з фізики
ТМ Засєкіна
Проблеми сучасного підручника, 301-309, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20