Подписаться
О.О.Лебедь
О.О.Лебедь
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
27*2016
EPR of γ-induced defects and their effects on the photoluminescence in the glasses of the Ag0. 05Ga0. 05Ge0. 95S2–Er2S3 system
VV Halyan, AA Konchits, BD Shanina, SV Krasnovyd, OO Lebed, ...
Radiation Physics and Chemistry 115, 189-195, 2015
202015
Laser stimulated piezo-optics of γ-irradiated (Ga55In45) 2S300 and (Ga54. 59In44. 66Er0. 75) 2S300 single crystals
IV Kityk, VO Yukhymchuk, A Fedorchuk, VV Halyan, IA Ivashchenko, ...
Journal of Alloys and Compounds 722, 265-271, 2017
142017
(Ga54. 59In44. 66Er0. 75) 2S300 single crystal: novel material for detection of γ-radiation by photoinduced nonlinear optical method
IV Kityk, VV Halyan, AH Kevshyn, IA Ivashchenko, ID Olekseyuk, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28 (19), 14097-14102, 2017
122017
Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative analysis of some regions of Ukraine and France
OO Lebed, MO Klymenko, AV Lysytsya, VO Myslinchuk
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 585-595, 2018
112018
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Коливання і хвилі» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної …
ОД Кочергіна, ВФ Орленко, АВ Рибалко, ОО Лебедь
102015
Impact of Radon exposure upon dynamics of mortality rate from lung cancer for population of Rivne city, Ukraine
OO Lebed, SS Trusheva, AV Lysytsya
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 25-34, 2019
62019
Determination of oncological disease risks caused by Radon in urban ecosystems of Rivne
OO Lebed, AМ Pryshchepa, OM Klymenko, NS Kovalchuk
Ukrainian Journal of Ecology 8 (4), 175-182, 2018
62018
Про використання гідродинамічних аналогій при викладанні теми «Радіоактивні ряди» в курсі квантової фізики [стаття]
ОО Лебедь
Нова педагогічна думка, 85-89, 2009
42009
Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine)
OO Lebed, AV Lysytsya, VO Myslinchuk, AM Pryshchepa, OY Dejneka
Ukrainian Journal of Ecology 8 (4), 158-164, 2018
32018
Використання оптико-механічних аналогій при викладанні квантової фізики студентам педагогічних та інженерних спеціальностей
ОО Лебедь
Вісник ЧДПУ імені ТГ Шевченка. Серія: педагогічні науки. Вип 77, 223-226, 0
3
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ОО Лебедь, ВО Мислінчук, ВЙ Пастушенко
НУВГП, 2015
22015
Фізичні основи інформаційних систем
ОО Лебедь, ВФ Орленко, ОД Кочергіна
НУВГП, 2013
22013
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕМИ «ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ»
ВА Дубчак, ОО Лебедь
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2010
22010
Використання методу аналогій при розв’язуванні задач-оцінок в курсі квантової фізики
ОО Лебедь
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2009
22009
Використання аналогій при моделюванні будови атомного ядра в підручниках з квантової фізики [стаття]
ОО Лебедь
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник …, 0
2
Застосування кейс-методу в науково-дослідній роботі студентів
ОО Лебедь, ВО Мислінчук, ІМ Левчун
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Використання аналогій в колективних моделях атомних ядер (оптична, кластерна, ядерна матерія)
ОО Лебедь, ВО Мислінчук, АВ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Використання задач на основі літературних художніх творів для поглиблення фізичних знань студентів
ОО Лебедь, В Залюбівець, ВО Мислінчук, І Левчун
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
Теоретичні основи процесу осадження магнітних домішок в намагнічених феромагнітних загрузках
ВІ Гаращенко, ОВ Гаращенко, ОО Лебедь, АП Сафоник, ОД Кочергіна
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20