Елена Викторовна Пушкина /
Елена Викторовна Пушкина /
Університет імені Альфреда Нобеля /
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення
ОВ Пушкіна
К.: Логос 414, 735-737, 2006
622006
Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
ОВ Пушкіна
Національний університет «Острозька Академія»–Острог, 2008
392008
Інститути громадянського суспільства в системі захисту прав і свобод людини
ОВ Пушкіна
Юридична Україна, 2012
112012
Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : Підручник
ОВ Пушкіна, ВМ Шкабаро, ТМ Заворотченко
Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011
92011
Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні
О Пушкіна
Право України, 51-58, 2010
92010
Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина в Україні : Навч. посібник.
ОВ Пушкіна, ВМ Шкабаро
Дніпропетровськ: ПВТКП «Поліграфічна акцидентна фірма», 2010
92010
Невід’ємні права людини у контексті розвитку доктрини природного права
ОВ Пушкіна
Юрид. Україна, 12-18, 2005
62005
Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції
ОВ Пушкіна
Бюлетень Мін-ва юстиції України, 47, 2005
52005
Правовий аналіз статусу біженців та іноземних громадян в Україні
ОВ Пушкіна, ТС Чебикіна
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 1 (2), 35-38, 2017
42017
Право на свободу об’єднання та його юридичні гарантії у чинному законодавстві України/Олена Пушкіна
О Пушкіна
Юридична Україна, 4-10, 2005
42005
Правове регулювання внесення змін до Конституції України
О Пушкіна
Юридична Україна, 27-32, 2013
22013
Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституцій-ного ладу і форм територіального устрою
ОВ Пушкіна
Юридична Україна, С. 30-37, 2013
22013
Особливості конституційно-правового регулювання інституту Президента України
ОВ Пушкіна
Юридична Україна, С.19-26, 2013
22013
Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою
ОВ Пушкіна
Юридична Україна, 2012
22012
Особливості конституційно-правового регулювання інституту Президента України
ОВ Пушкіна
Юридична Україна, 2012
22012
Права жінок за міжнародним правом та українським законодавством
О Пушкіна
Юридична Україна, 11-15, 2013
12013
Особисті права людини в конституційному законодавстві України
ОВ Пушкіна
Юридична Україна, c. 17-25, 2013
12013
Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави Нац. акад. правов. наук України ; за ред. О. В. Скрипнюка.
ОВ Скрипнюк, ПО В., інші
Київ : Логос, 2010
12010
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В УКРАЇНІ
ТА Тодорошко, ОВ Пушкіна, МО Бочарова
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2019
2019
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ: ПРОГАЛИНИ У ПРАВІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ ТА ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН СВІТУ
ТА Тодорошко, ОВ Пушкіна, ЮГ Мамонова
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20