Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
доктор філософських наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Філософія сучасної науки і техніки.
В Мельник, Е Семенюк
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017
43*2017
Філософія сучасної науки і техніки
ВМ Е. Семенюк
Вид. 2-е, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012
43*2012
Філософія сучасної науки і техніки
В Мельник, Е Семенюк
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012
43*2012
Філософія сучасної науки і техніки
В Мельник, Е Семенюк
Львів: Світ, 2006
432006
Технические науки и интегративные процессы: философские аспекты
АД Урсул, ЭП Семенюк, ВП Мельник
Štiinca, 1987
221987
Філософські проблеми технікознавства (гносеологічні та предметно-перетворювальні аспекти)
ВП Мельник
Львів: Світ, 1994
201994
Філософія
ВП Мельник, ГЛ В., ІВ В., СЄ М., ЧО В
Харків: Фоліо, 2013
182013
Філософія
В Мельник
Наука західного регіону України (1990-2010 рр.): монографія, 458-467, 2011
182011
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посібник
А Яртись, В Мельник
Львів: Світ, 2005
122005
Фiлософiя сучасної науки i технiки
ЕП Семенюк, ВП Мельник
102006
Політична регіоналістика: предметне поле і теоретико- методологічні засади
В Мельник
Вісник Львівського ун-ту. Серія філософські науки, 125-131, 2002
82002
Філософія–наука–техніка: асимптоти єднання
В Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
42006
Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації: філософський аспект
Ю Кам’янська, В Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
42006
Філософські аспекти взаємодії культури і техніки
В Мельник
Діалог культур. Україна у світовому контексті, 90-94, 1996
4*1996
Маргинальная наука: социально-культурный анализ
ВА ТОВАРНИЧЕНКО
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 135-143, 2012
32012
Наука: проблеми обґрунтування та об'єктивності
В Мельник
Вісник Львівського Університету Філософські науки, 15-26, 2008
32008
Наука та гуманістичні виміри цивілізаційного процесу
В Мельник
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003
32003
Технические науки и общенаучные средства познания
В Мельник, Э Семенюк
Философские науки 4 (философия науки), 19-30, 1987
3*1987
Людина і технонаука в контексті ноосферної парадигми
ВП Мельник, ВГ Маринюк
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 3-18, 2013
22013
Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації
В Мельник
Вісник Львівського університету.–Серія філос. Ser. Philos.–2010.–Вип 13, 7-19, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20