Підписатись
Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
доктор філософських наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія сучасної науки і техніки.
В Мельник, Е Семенюк
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017
72*2017
Філософія сучасної науки і техніки
ВМ Е. Семенюк
Вид. 2-е, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012
72*2012
Філософія сучасної науки і техніки
В Мельник, Е Семенюк
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012
72*2012
Філософія сучасної науки і техніки
В Мельник, Е Семенюк
Львів: Світ, 2006
72*2006
Технические науки и интегративные процессы: философские аспекты
АД Урсул, ЭП Семенюк, ВП Мельник
Štiinca, 1987
351987
Філософія
ВП Мельник, ГЛ В., ІВ В., СЄ М., ЧО В
Харків: Фоліо, 2013
282013
Філософія
В Мельник
Наука західного регіону України (1990-2010 рр.): монографія, 458-467, 2011
282011
Філософські проблеми технікознавства (гносеологічні та предметно-перетворювальні аспекти)
ВП Мельник
Львів: Світ, 1994
281994
Валер'ян Підмогильний: до 90-річчя від дня народження
В Мельник
T-vo" Znanni︠a︡" URSR, 1991
211991
Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення
В Мельник
Сучасність.–1995.–ғ10, 1996
181996
Фiлософiя сучасної науки i технiки
ЕП Семенюк, ВП Мельник
142006
Лекції з історії світової та вітчизняної культури
АВ Яртись, В Мельник
Львів: Світ, 2005
122005
Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект
В Мельник
Право України, 61-66, 2009
102009
Політична регіоналістика: предметне поле і теоретико- методологічні засади
В Мельник
Вісник Львівського ун-ту. Серія філософські науки, 125-131, 2002
102002
Трудове право України
МІ Іншин, ВЛ Костюк, ВП Мельник
Підручник. Київ, 2016
72016
Безпека особи як категоріяполітичної науки та суспільнополітичнеявище
В Мельник
Режим доступу: http://postua. info/vitali_melnyk. htm, 2008
72008
Релігійність як фактор суспільної стабільності
В Мельник
Вісник Львівського університету. Філософські науки.—2002.—Вип 4, 352-356, 0
7
Поняття і класифікація принципів трудового права
ВП Мельник, НГ Солонинка
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 134-138, 2017
62017
Філософія–наука–техніка: асимптоти єднання
В Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
62006
Історико-правові аспекти виникнення та розвитку законодавства стосовно авторського права в Україні
В Мельник
Інтелектуальна власність, 8-11, 2004
62004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20