Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
доктор філософських наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія сучасної науки і техніки.
В Мельник, Е Семенюк
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017
63*2017
Філософія сучасної науки і техніки
ВМ Е. Семенюк
Вид. 2-е, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012
63*2012
Філософія сучасної науки і техніки
В Мельник, Е Семенюк
Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012
63*2012
Філософія сучасної науки і техніки
В Мельник, Е Семенюк
Львів: Світ, 2006
63*2006
Технические науки и интегративные процессы: философские аспекты
АД Урсул, ЭП Семенюк, ВП Мельник
Štiinca, 1987
331987
Філософія
ВП Мельник, ГЛ В., ІВ В., СЄ М., ЧО В
Харків: Фоліо, 2013
262013
Філософія
В Мельник
Наука західного регіону України (1990-2010 рр.): монографія, 458-467, 2011
262011
Філософські проблеми технікознавства (гносеологічні та предметно-перетворювальні аспекти)
ВП Мельник
Львів: Світ, 1994
241994
Фiлософiя сучасної науки i технiки
ЕП Семенюк, ВП Мельник
142006
Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посіб.[Вид 2-ге, перероб. і доп.]
А Яртись, В Мельник
Львів: Світ, 2005
122005
Політична регіоналістика: предметне поле і теоретико- методологічні засади
В Мельник
Вісник Львівського ун-ту. Серія філософські науки, 125-131, 2002
82002
Філософія–наука–техніка: асимптоти єднання
В Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
62006
Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації: філософський аспект
Ю Кам’янська, В Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
62006
Релігійність як фактор суспільної стабільності
В Мельник
Режим доступу: http://www. westukr. itgo. com/v_melnyk. html, 0
6
Людина і технонаука в контексті ноосферної парадигми
ВП Мельник, ВГ Маринюк
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 3-18, 2013
42013
Наука: проблеми обґрунтування та об'єктивності
В Мельник
Вісник Львівського Університету Філософські науки, 15-26, 2008
4*2008
Науково-технічна раціональність в соціокультурному контексті
В Мельник
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
42004
Філософські аспекти взаємодії культури і техніки
В Мельник
Діалог культур. Україна у світовому контексті, 90-94, 1996
4*1996
Маргінальна наука: соціально-культурний аналіз
ВО Товарниченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 135-143, 2012
32012
Наука та гуманістичні виміри цивілізаційного процесу
В Мельник
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003
32003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20