Підписатись
Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
Володимир Мельник, Volodymyr Melnyk
доктор філософських наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія сучасної науки і техніки
ЕП Семенюк, ВП Мельник
Львів: Світ 152, 2006
1062006
Технические науки и интегративные процессы: философские аспекты
АД Урсул, ЭП Семенюк, ВП Мельник
Štiinca, 1987
431987
Філософія
ВП Мельник, ГЛ В., ІВ В., СЄ М., ЧО В
Харків: Фоліо, 2013
412013
Філософія
В Мельник
Наука західного регіону України (1990-2010 рр.): монографія, 458-467, 2011
412011
Філософські проблеми технікознавства (гносеологічні та предметно-перетворювальні аспекти)
ВП Мельник
Львів: Світ, 1994
301994
Фiлософiя сучасної науки i технiки
ЕП Семенюк, ВП Мельник
142006
Лекції з історії світової та вітчизняної культури
АВ Яртись, В Мельник
Львів: Світ, 2005
122005
Людина і технонаука в контексті ноосферної парадигми
ВП Мельник, ВГ Маринюк
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 3-18, 2013
72013
Філософія–наука–техніка: асимптоти єднання
В Мельник
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
62006
Науково-технічна раціональність в соціокультурному контексті
М Володимир
Вісник Львівського університету. серія Філософські науки, 41-48, 2004
6*2004
Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики
В Мельник
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 9-22, 2011
52011
Revising Anthropocentrism of Technics in the Light of the 21st Century New Anthropological Models
VP Melnyk, UI Lushch-Purii
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 72-83, 2022
42022
Філософія сучасної науки і техніки: підруч./Едуард Семенюк, Володимир Мельник
ЕП Семенюк
Львів, 2012
42012
Наука в сучасному світі: проблеми об’єктивності і релятивності
ВП Мельник
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 9-20, 2012
42012
Наука: проблеми обґрунтування та об'єктивності
В Мельник
Вісник Львівського Університету Філософські науки, 15-26, 2008
42008
Філософські аспекти взаємодії культури і техніки
В Мельник
Діалог культур. Україна у світовому контексті, 90-94, 1996
4*1996
Маргінальна наука: соціально-культурний аналіз
ВО Товарниченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 135-143, 2012
32012
Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації
В Мельник
Вісник Львівського університету.–Серія філос. Ser. Philos.–2010.–Вип 13, 7-19, 2010
32010
Філософські основи науки
В Мельник
Філософія науки. 3Львівсько-Варшавський семінар «Філософія науки», 141-146, 2010
3*2010
Цивілізаційні запити та соціоантропологічні виміри науково-технічної раціональності
В Мельник
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей, 55-75, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20