Аніщенко Олена Валеріївна / Anishchenko Olena / Анищенко Елена Валериевна
Аніщенко Олена Валеріївна / Anishchenko Olena / Анищенко Елена Валериевна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ipood.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навчальний посібник
ОВ Аніщенко, НІ Яковець
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007
382007
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник/Авт.-упор
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
Лук’янова ЛБ, Аніщенко ОВ–К, 2014
342014
Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
ОВ Аніщенко
ОВ Аніщенко, 2000
342000
Освіта дорослих: короткий термінологічний словник
ЛБ Лук’янова, ОВ Аніщенко
ПП Лисенко ММ, 2014
322014
Культурологічний підхід у професійній підготовці вчителя
В Аніщенко, О Падалка
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 103-107, 2013
202013
Теоретичне і виробниче навчання у професійно-технічних навчальних закладах: короткий термінологічний словник
ОВ Аніщенко, НВ Смоляна
ПП Лисенко ММ, 2012
202012
Інформаційна культура педагога [Електронний ресурс]
ОВ Аніщенко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/12. APSN_2007/Pedagogica/20930. doc …, 2009
192009
Тренди освіти дорослих: реалії та перспективи
О Аніщенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2015
182015
Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: Історія та сучасність
ОВ Аніщенко
Ніжин: ТОВ “Наука-Сервіс, 2003
152003
Проблема наукової організації праці учнів загальноосвітньої і професійної школи в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття)
ОВ Аніщенко
Автореф.… доктора пед. наук 13 (01), 2009
142009
Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management
VA Pryima S., Dayong Y., Anishchenko O., Petrushenko Y.
Problems and Perspectives in Management 16 (№3), 1-13., 2018
112018
Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади
ЛБ Лук’янова, ЛЄ Сігаєва, ОВ Аніщенко, СВ Зінченко, ОВ Баніт, ...
Педагогічна думка, 2012
112012
Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки: методичні рекомендації науковцям-початківцям
ОВ Аніщенко
НДПУ ім. М. Гоголя, 2003
112003
Професійна культура
ОВ Аніщенко
Енциклопедія освіти/[Акад. пед. наук України, 724-725, 2008
102008
Проблема наукової органі-зації праці в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ–ХХ ст.)
ОВ Аніщенко
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2008
102008
Ґендерні дослідження у педагогічній науці та практиці: Навч. посібник
ОВ Аніщенко
Ніжин, https://lib.iitta.gov.ua/714277/, 2007
102007
Неформальна освіта дорослих–освітній тренд ХХІ століття
О Аніщенко, Л Лук’янова, С Прийма
Рідна школа, 3-8, 2017
92017
Реалії і перспективи розвитку освіти людей третього віку в Україні
О Аніщенко
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 29-34, 2013
92013
Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіоналізації освіти дорослих в Україні
О Аніщенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
82017
Навчальна література для початкової школи: гендерний аналіз
ОВ Аніщенко
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/ВО Аніщенко.–К.: Педагогічна …, 2003
82003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20